Rhagfynegiad: Bydd Eich Busnes yn Fusnes E-fasnach

Ydych chi wedi gweld ein gwefan sydd newydd ei lansio? Mae'n wirioneddol anhygoel. Buom yn gweithio ar ddyluniadau a datblygiad ein cyhoeddiad am ymhell dros 6 mis ac ni allaf ddweud wrthych faint o amser a dreuliasom. Y mater yn syml oedd na allem ddatblygu gorffeniad yn ddigon cyflym. Yn fy marn i, mae unrhyw un sy'n adeiladu thema o'r dechrau heddiw yn gwneud anghymwynas â'r busnes maen nhw'n gweithio gyda nhw. Roeddwn i'n gallu mynd allan