Gwersi a Ddysgwyd: Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol a Mabwysiadu Màs Blockchain

Mae sefydlu blockchain fel ateb i ddata diogel yn newid i'w groesawu. Yn fwy na dim bellach, gan fod llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi sicrhau eu presenoldeb treiddiol i gam-drin preifatrwydd pobl yn gyson. Mae'n ffaith. Ffaith sydd wedi denu cynhyrfiad cyhoeddus enfawr yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Y llynedd yn unig, daeth Facebook o dan dân trwm am gamddefnyddio data personol 1 miliwn o ddefnyddwyr yng Nghymru a Lloegr. Y cawr cyfryngau cymdeithasol dan arweiniad Mark Zuckerberg

Adeiladu Awtomeiddio Eich API REST, Panel Gweinyddol, a Dogfennaeth Postmon

Ffordd wych o raddio unrhyw raglen ar-lein yw gwahanu'ch rhyngwyneb defnyddiwr o'r haen ddata gan ddefnyddio Rhyngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau (API). Os ydych chi'n newydd i ddatblygiad, mae API yn gysyniad eithaf syml. Yn union fel y byddwch yn mewngofnodi ac yn defnyddio cymhwysiad gwe trwy borwr a chyfres o geisiadau HTTP, gall eich cais wneud yr un peth trwy API REST a rhaglennu. Wrth i lawer o bobl ddechrau rhaglennu, maen nhw

5 Awgrym i Wella'ch Profiad E-bost Gwyliau yn 2017

Mae ein partneriaid yn 250ok, platfform perfformiad e-bost, ynghyd â Hubspot a MailCharts wedi darparu rhywfaint o ddata ac amrywiannau hanfodol gyda'r ddwy flynedd ddiwethaf o ddata ar gyfer Dydd Gwener Du a Dydd Llun Seiber. I roi'r cyngor gorau i chi, ymunodd Joe Montgomery o 250ok â Courtney Sembler, Athro Mewnflwch yn Academi HubSpot, a Carl Sednaoui, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyd-sylfaenydd yn MailCharts. Daw'r data e-bost a gynhwysir o ddadansoddiad MailCharts o'r 1000 uchaf

Beth yw safbwynt API? Ac Acronymau Eraill: REST, SOAP, XML, JSON, WSDL

Pan ddefnyddiwch borwr, mae eich porwr yn gwneud cais gan weinydd y cleient ac mae'r gweinydd yn anfon ffeiliau y mae eich porwr yn eu cydosod ac yn arddangos tudalen we gyda nhw. Ond beth pe byddech chi eisiau i'ch gweinydd neu dudalen we siarad â gweinydd arall yn unig? Byddai hyn yn gofyn ichi godio cod i API. Beth yw safbwynt API? Mae API yn acronym ar gyfer Rhyngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau. Mae API yn set o arferion,

Beth yw dilysu e-bost? Sut mae'n Effeithio ar Gyflawniad?

Mae yna lawer o anwybodaeth ar gael gan farchnatwyr a gweithwyr proffesiynol TG o ran cyflwyno e-bost a gosod mewnflwch. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau'n credu ei bod yn broses syml lle rydych chi'n anfon yr e-bost ... ac mae'n cyrraedd lle mae angen iddo fod. Nid yw'n gweithio felly - mae gan ddarparwyr gwasanaeth rhyngrwyd nifer o offer sydd ar gael iddynt i wirio ffynhonnell yr e-bost a'i ddilysu fel ffynhonnell ag enw da o'r blaen