Y 3 Dimensiwn o Greu Cynnwys

Mae cymaint o gynnwys yn cael ei gynhyrchu ar y we ar hyn o bryd fy mod i wir yn cael amser anodd yn dod o hyd i erthyglau o werth - er trwy chwilio, cymdeithasol neu hyrwyddo. Rwy'n synnu at ba mor fas yw llawer o'r strategaethau marchnata cynnwys ar wefannau corfforaethol. Roedd rhai newydd gael newyddion a datganiadau i'r wasg yn ddiweddar am y cwmni, mae gan eraill amrywiaeth o restrau, mae gan eraill ddatganiadau nodwedd am eu cynhyrchion, a dim ond meddwl trwm yr oedd eraill

Ydych chi'n Bwydo'r 3 Arddull Dysgu?

Mae gwefannau, e-byst a blogiau yn naturiol weledol a hyd yn oed yn rhyngweithiol cinesthetig gyda'r defnyddiwr. Hynny yw ... gallwch chi weld (gweledol) a gallwch chi ryngweithio (cinesthetig) gyda'r cynnwys. Beth yw'r mwyafrif o wefannau, gan gynnwys Martech Zone, peidiwch â gwneud yn dda yw bwydo gwrandawyr, serch hynny. Y 3 Arddull Dysgu Gweledol - mae'r mwyafrif o ddysgwyr yn weledol. Maent yn hoffi darllen ac yn dysgu'n arbennig pan gefnogir y cynnwys hwnnw gan siartiau a delweddau. Clywedol - mae yna segment o'r