7 Ffordd y Gall y DAM Cywir Optimeiddio Eich Perfformiad Brand

O ran storio a threfnu cynnwys, mae yna sawl datrysiad ar gael - meddyliwch am systemau rheoli cynnwys (CMS) neu wasanaethau cynnal ffeiliau (fel Dropbox). Mae Rheoli Asedau Digidol (DAM) yn gweithio ochr yn ochr â'r mathau hyn o atebion - ond yn cymryd agwedd wahanol at gynnwys. Yn y bôn, mae opsiynau fel Box, Dropbox, Google Drive, Sharepoint, ac ati, yn gweithredu fel llawer parcio syml ar gyfer asedau terfynol, cyflwr terfynol; nid ydynt yn cefnogi'r holl brosesau i fyny'r afon sy'n mynd i mewn i greu, adolygu a rheoli'r asedau hynny. O ran DAM

Pam y gall Sain Allan o'r Cartref (AOOH) Helpu Arwain y Pontio i Ffwrdd O Gwcis Trydydd Parti

Rydym wedi gwybod ers tro na fydd jar cwci trydydd parti yn aros yn llawn am lawer hirach. Mae gan y codau bach hynny sy'n byw yn ein porwyr y pŵer i gario tunnell o wybodaeth bersonol. Maent yn galluogi marchnatwyr i olrhain ymddygiadau ar-lein pobl a chael gwell dealltwriaeth o gwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid sy'n ymweld â gwefannau brandiau. Maent hefyd yn helpu marchnatwyr - a defnyddiwr cyffredin y rhyngrwyd - i reoli cyfryngau yn fwy effeithiol ac effeithlon. Felly, beth yw'r broblem? Yr

Telbee: Dal Negeseuon Llais Gan Eich Gwrandawyr Podlediad

Bu ychydig o bodlediadau lle roeddwn yn onest yn dymuno imi siarad â'r gwestai ymlaen llaw i sicrhau eu bod yn siaradwyr deniadol a difyr. Mae angen cryn dipyn o waith i gynllunio, amserlennu, recordio, golygu, cyhoeddi a hyrwyddo pob podlediad. Yn aml, pam fy mod ar ôl ar fy mhen fy hun. Martech Zone yw fy mhrif eiddo yr wyf yn ei gynnal, ond Martech Zone Mae cyfweliadau yn fy helpu i barhau i weithio ar ba mor dda rwy'n siarad yn gyhoeddus,

BunnyStudio: Dewch o Hyd i Dalent Trosleisio Proffesiynol a Chyflawni'ch Prosiect Sain yn Gyflym ac yn Hawdd

Nid wyf yn siŵr pam y byddai unrhyw un yn troi eu meicroffon gliniadur ymlaen ac yn gwneud gwaith ofnadwy yn adrodd fideo proffesiynol neu drac sain ar gyfer eu busnes. Mae ychwanegu llais proffesiynol a thrac sain yn rhad, yn syml ac mae'r dalent allan yna yn anhygoel. BunnyStudio Er y cewch eich temtio i fynd i chwilio am gontractwr ar unrhyw nifer o gyfeiriaduron, mae BunnyStudio wedi'i dargedu'n uniongyrchol at gwmnïau sydd angen cymorth sain proffesiynol gyda'u hysbysebion sain, podledu,

Cased: Yr Ateb Marchnata Cynnwys Sain ar gyfer Brandiau Menter

Wedi'i ddatblygu o'r syniad y dylai sgyrsiau fod yn llinell drwodd i'r holl gynnwys marchnata, Casted yw'r unig blatfform marchnata cynnwys a adeiladwyd i rymuso marchnatwyr i gyrchu, ymhelaethu a phriodoli eu cynnwys podlediad brand i danio eu strategaeth farchnata cynnwys gyfan. Yn wahanol i atebion marchnata cynnwys eraill, sy'n cael eu hadeiladu i helpu marchnatwyr i gorddi mwy a mwy o gynnwys ysgrifenedig, mae Casted yn galluogi marchnatwyr i fod yn fwy effeithiol ac effeithlon trwy ddefnyddio'r dull clywedol yn gyntaf. Gyda'r Casted