Sut i Ddefnyddio Cyfarfod Chwyddo i Gofnodi Gwestai o Bell Ar Eich Podlediad mewn Traciau Ar Wahân

Ni allaf ddweud wrthych yr holl offer yr wyf wedi'u defnyddio neu danysgrifio iddynt yn y gorffennol i recordio cyfweliadau podlediad o bell - a chefais broblemau gyda phob un ohonynt. Nid oedd ots pa mor dda oedd fy nghysylltedd nac ansawdd y caledwedd ... roedd materion cysylltedd ysbeidiol ac ansawdd sain bron bob amser yn gwneud imi daflu'r podlediad. Yr offeryn gweddus olaf a ddefnyddiais oedd Skype, ond nid oedd mabwysiadu'r cais yn eang felly fy

Defnyddio Normaleiddio GarageBand i Gywiro'ch Mewnbynnau Sain Isel

Rydym wedi adeiladu stiwdio podlediad anhygoel yn Indianapolis gyda chymysgwyr digidol o'r radd flaenaf a meicroffonau o ansawdd stiwdio. Nid wyf yn rhedeg unrhyw feddalwedd arbennig, serch hynny. Rwy'n dod ag allbwn y cymysgydd yn uniongyrchol i Garageband lle rwy'n recordio mewnbwn pob mic i drac annibynnol. Ond, hyd yn oed gyda fy allbwn cymysgydd trwy USB wedi'i gynyddu i'r eithaf, nid yw'r sain yn dod i mewn ar gyfaint dda. Ac o fewn Garageband gallaf gynyddu cyfeintiau pob trac, ond yna dwi ddim