Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Y Rhestr Wirio Marchnata Mewnol: 21 Strategaeth ar gyfer Twf

Fel y gallwch ddychmygu, rydym yn cael llawer o geisiadau i gyhoeddi ffeithluniau ar Martech Zone. Dyma pam rydyn ni'n rhannu ffeithluniau bob wythnos. Rydym hefyd yn anwybyddu ceisiadau pan ddown o hyd i ffeithluniau sy'n dangos yn syml nad yw'r cwmni wedi gwneud buddsoddiad gwych i adeiladu ffeithlun o werth. Pan wnes i glicio drwodd ar yr ffeithlun hwn gan Brian Downard, Cyd-sylfaenydd Strategaethau Busnes ELIV8, fe wnes i eu cydnabod ers i ni rannu gwaith arall maen nhw wedi'i wneud. Hyn

Pe bai'ch Tîm Cynnwys Newydd Wneud Hyn, Byddech chi'n Ennill

Mae yna ddigon o erthyglau allan yna eisoes ar ba mor ofnadwy yw'r rhan fwyaf o'r cynnwys. Ac mae miliynau o erthyglau ar sut i ysgrifennu cynnwys gwych. Fodd bynnag, nid wyf yn credu bod y naill fath na'r llall o erthygl yn arbennig o ddefnyddiol. Rwy'n credu mai dim ond un ffactor yw gwraidd cynnwys gwael nad yw'n perfformio - ymchwil wael. Mae ymchwilio'n wael i'r pwnc, y gynulleidfa, y nodau, y gystadleuaeth, ac ati yn arwain at gynnwys ofnadwy sydd heb yr elfennau sy'n angenrheidiol i

Crank Up Eich Marchnata Cynnwys trwy Adnabod y 6 Bwlch hyn

Cefais y pleser o wneud gweminar ddoe fel rhan o Uwchgynhadledd Rithwir Marchnata Cynnwys Instant E-Training. Gallwch barhau i gofrestru am ddim, gwylio'r recordiadau, a lawrlwytho'r e-lyfrau a'r cyflwyniadau. Mae fy mhwnc penodol ar strategaeth rydym wedi bod yn gweithio gyda'n cleientiaid arni dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf - gan nodi bylchau yn eu strategaeth gynnwys sy'n eu helpu i adeiladu awdurdod a gyrru trosiadau. Er bod ansawdd y cynnwys o'r pwys mwyaf i'n

Buddion Strategaeth Farchnata Cynnwys Gwych

Pam mae angen marchnata cynnwys arnom? Dyma'r cwestiwn nad yw cymaint o bobl yn y diwydiant hwn yn ateb yn dda. Rhaid bod gan gwmnïau strategaeth gynnwys gadarn oherwydd bod mwyafrif y broses gwneud penderfyniadau prynu wedi symud, diolch i'r cyfryngau ar-lein, cyn i'r gobaith gyrraedd am y ffôn, y llygoden, neu'r drws ffrynt i'n busnesau. Er mwyn i ni ddylanwadu ar y penderfyniad prynu, mae'n hanfodol ein bod ni'n sicrhau bod ein brand