Cynulleidfa yn erbyn Cymuned: Ydych chi'n Gwybod y Gwahaniaeth?

Cawsom sgwrs anhygoel gydag Allison Aldridge-Saur o Chickasaw Nation ddydd Gwener a byddwn yn eich annog i wrando arno. Mae Allison wedi bod yn gweithio ar brosiect hynod ddiddorol fel rhan o'r grant Digital Vision, gan ysgrifennu cyfres ar Wersi Brodorol America ar gyfer Adeiladu Cymunedol. Yn rhan dau o'i chyfres, mae Allison yn trafod Cynulleidfaoedd yn erbyn Cymunedau. Fe wnaeth hyn fy nharo fel un o elfennau pwysicaf y gyfres gyfan. Dwi ddim yn siŵr