Optimeiddio Dylunio E-bost i Ddal Sylw Eich Darllenydd

Ychydig fisoedd yn ôl mewn cynhadledd, gwyliais gyflwyniad hynod ddiddorol ar y camau y mae darllenydd e-bost yn eu cymryd wrth iddynt blymio i'w e-bost. Nid dyma'r llwybr y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu ac mae'n gweithio'n wahanol iawn i wefan. Pan edrychwch ar e-bost, byddwch fel arfer yn edrych ar eiriau cyntaf llinell y pwnc ac efallai rhagolwg byr o'r cynnwys sydd ynddo. Weithiau, dyna lle mae'r tanysgrifiwr yn stopio. Neu

5 Strategaeth i Gael Sylw ar y We

Efallai bod hon yn swydd eironig o ystyried y ffaith bod fy mlog yn dirywio ychydig yn y darllenwyr. Y gwir yw fy mod i'n gwybod beth sy'n ei achosi, ond does gen i ddim amser ar hyn o bryd i fuddsoddi i'w atal. Dim pryderon, serch hynny, byddaf yn ei droi o gwmpas yn fuan! Gyda hynny, rwyf wedi bod yn meddwl llawer am ba lwybrau y gall cwmnïau ac unigolion eu cymryd i ddenu sylw eu cyfoedion, eu rhagolygon a / neu eu cleientiaid.

Mae rhychwantu sylw marchnata yn ehangu, nid yn crebachu!

Wrth reoli adran farchnata uniongyrchol, roeddwn i'n arfer dweud wrth gleientiaid fod y cyfnod amser yr oedd yn rhaid iddyn nhw ddal sylw darpar yn uniongyrchol gysylltiedig â'r amser roedd hi'n ei gymryd i gerdded o'r blwch post i'r sbwriel. Rwy'n dal i gredu bod hynny'n wir. Nid wyf yn gwybod fy mod yn credu bod rhychwantu sylw defnyddwyr wedi crebachu dros y blynyddoedd, gan fod marchnatwyr a fethodd wedi bod yn swnian yn eu cylch, serch hynny. Credaf fod y twf