Sut Rydym yn Defnyddio Offer Cymdeithasol yn y Gweithle

Mewn astudiaeth gan Microsoft ar Ddefnyddio Offer Cymdeithasol a Chanfyddiadau yn y Fenter, mae'n ymddangos eu bod wedi datgelu mwy fyth o dystiolaeth bod menywod yn llawer craffach na dynion. Mae dynion yn fwy tebygol na menywod o ddweud bod y cyfyngiadau hyn oherwydd pryderon diogelwch, tra bod menywod yn fwy tebygol o feio colli cynhyrchiant. Ugh. Mae mor anffodus, ar ôl yr holl amser hwn, bod gennym ni rai pobl yn y gweithle o hyd sy'n anablu'r gallu i wneud hynny