Mae Hysbysebu Podlediad yn Dod i Oed

Gyda thwf anghredadwy podledu dros y blynyddoedd, rwy'n teimlo bod y diwydiant wedi bod yn araf yn addasu technolegau hysbysebu iddo. Nid oes fawr o reswm, os o gwbl, pam na ellid cymhwyso'r un strategaethau hysbysebu a ddatblygwyd ar gyfer fideo i bodledu - hyd yn oed hysbysebion cyn-rôl yn unig. Cynyddodd hysbysebion a fewnosodwyd yn ddeinamig eu cyfran o wariant hysbysebion 51% rhwng 2015 a 2016 yn ôl Astudiaeth Refeniw Podlediad Ad IAB. Rwy'n edrych ymlaen