Vendasta: Graddfa Eich Asiantaeth Marchnata Digidol Gyda'r Llwyfan Label Gwyn Hwn o'r Dechrau i'r Diwedd

P'un a ydych chi'n asiantaeth gychwyn neu'n asiantaeth ddigidol aeddfed, gall graddio'ch asiantaeth fod yn dipyn o her. Dim ond ychydig o ffyrdd sydd mewn gwirionedd i raddio asiantaeth ddigidol: Caffael Cwsmeriaid Newydd - Mae'n rhaid i chi fuddsoddi mewn gwerthu a marchnata i gyrraedd rhagolygon newydd, yn ogystal â llogi'r dalent angenrheidiol i gyflawni'r ymrwymiadau hynny. Cynnig Cynhyrchion a Gwasanaethau Newydd - Mae angen i chi ehangu'ch cynigion i ddenu cwsmeriaid newydd neu gynyddu

Pam na ddylech fyth Brynu Gwefan Newydd Unwaith eto

Mae hyn yn mynd i fod yn rant. Nid oes wythnos yn mynd heibio nad oes gen i gwmnïau yn gofyn i mi faint rydyn ni'n ei godi am wefan newydd. Mae'r cwestiwn ei hun yn codi baner goch hyll sydd fel rheol yn golygu ei bod yn wastraff amser imi eu dilyn fel cleient. Pam? Oherwydd eu bod yn edrych ar wefan fel prosiect statig sydd â dechrau a diweddbwynt. Nid yw ... mae'n gyfrwng

SEOReseller: Llwyfan SEO Label Gwyn, Adrodd, a Gwasanaethau i Asiantaethau

Er bod llawer o asiantaethau marchnata digidol yn canolbwyntio'n llwyr ar frand, dylunio a phrofiad y cwsmer, weithiau maent yn brin o optimeiddio peiriannau chwilio (SEO). Nid yw hynny'n golygu na allant fod yn llwyddiannus i'w cleientiaid - maent yn aml. Ond mae'n golygu nad yw eu dychweliad yn aml yn cwrdd â'i botensial llawn i gaffael busnes newydd. Mae chwilio yn wahanol i bron unrhyw sianel arall oherwydd bod y defnyddiwr fel arfer yn dangos gwir fwriad i brynu. Hysbysebu a chymdeithasol arall

Pum Awgrym Da ar gyfer Asiantaethau sy'n Edrych i Adeiladu Ffrydiau Refeniw Newydd mewn Argyfwng

Mae'r argyfwng pandemig yn creu cyfle i gwmnïau sy'n ddigon ystwyth fanteisio. Dyma bum awgrym i'r rhai sy'n edrych i golyn yng ngoleuni'r pandemig coronafirws.

Rhagolwg Blwyddyn Newydd RSW / Marketer-Agency 2018 yr Unol Daleithiau

Os gofynnwch i ddwsin o berchnogion asiantaethau marchnata beth maen nhw'n ei wneud, p'un a ydyn nhw'n tyfu ai peidio, a sut maen nhw'n elwa o'r gwasanaethau maen nhw'n eu cynnig ... rwy'n weddol sicr y cewch chi ddwsin o atebion gwahanol gan bob un. Does gen i fawr o amheuaeth ein bod ni i gyd yn caru'r hyn rydyn ni'n ei wneud i'n cwsmeriaid, ond rydyn ni i gyd yn dod o hyd i lwybr rydyn ni'n dda arno ac yn arwain y cyfeiriad hwnnw. Mae Infograffeg Rhagolwg Blwyddyn Newydd RSW / US Marketer-Agency 2018 yn seiliedig ar ein harolwg diweddaraf,