14 Tueddiadau Cythryblus gydag Asiantaethau

Gan ein bod yn gweithredu ein hasiantaeth ein hunain yn cynorthwyo cwmnïau technoleg marchnata, rydym yn gwybod popeth i dreialon a helyntion y diwydiant asiantaeth. Fel asiantaeth bwtîc, mae gennym fantais yn yr ystyr y gallwn fod yn biclyd iawn gyda'n cleientiaid. Ar yr ochr arall, rydym yn aml yn cael trafferth oherwydd nad yw cwmnïau menter eisiau cydbwyso asiantaeth arall yn eu cymysgedd marchnata. Rydyn ni wedi cael ychydig o hwyl yn herio cleientiaid yn ein diwydiant. Ond i gyd

Aw, hec. Mae'n debyg y byddaf yn cychwyn busnes marchnata!

Beth ydych chi'n ei gael pan fyddwch chi'n cymysgu cyfradd ddiweithdra uchel â chymdeithas addysgedig iawn (dywed rhai sydd wedi'i gor-addysgu)? Ymgynghorwyr, wrth gwrs. Llawer ohonyn nhw. Wedi'r cyfan, os ydych chi wedi bod mewn marchnata corfforaethol am 25 mlynedd lle buoch chi'n ddigon ffodus i gael eich cyflogwr i dalu i chi ddod yn “feistr gweinyddiaeth fusnes” ychydig cyn iddyn nhw roi'r gorau i'ch talu'n gyfan gwbl ... pwy well i redeg cwmni marchnata ! Mae yna jôc redeg yn y

Gwirio'ch Cyfeiriadau Marchnata Ar-lein

Un o'r pethau gwych am farchnata ar-lein yw bod eich gwaith yn hollol agored i'r byd ei weld. O ystyried y ffaith ei fod, mae'n gwneud i mi feddwl tybed beth mae cwmnïau, asiantaethau, a hyd yn oed ein llywodraeth ranbarthol, yn ei feddwl wrth logi am help. Mae'n eithaf syml gwahardd eich gweithwyr marchnata marchnata ar-lein: Os ydych chi'n chwilio am gwmni Optimeiddio Peiriannau Chwilio, stopiwch edrych! Y cwmnïau SEO gorau yw asiantaethau sydd