A fydd Menter IoT yn Helpu i Neidio'r Diwydiant Manwerthu?

Mae benthycwyr yn cefnogi cyllido diwydiant manwerthu sydd eisoes yn sâl. Mae Bloomberg hyd yn oed yn rhagweld y gall yr Apocolypse Manwerthu fod arnom yn gyflym. Mae'r diwydiant manwerthu yn llwgu am arloesi, ac efallai y bydd Rhyngrwyd Pethau yn darparu'r hwb sydd ei angen. Mewn gwirionedd, mae 72% o fanwerthwyr yn cymryd rhan mewn prosiectau Enterprise Internet of Things (EIoT) ar hyn o bryd. Mae hanner yr holl fanwerthwyr eisoes yn ymgorffori technoleg agosrwydd yn eu marchnata. Beth yw EIoT? Yn y mentrau heddiw, mae cynnydd

9 Ffordd i Symleiddio'ch Digwyddiadau B2B gyda Event Tech

Newydd Yn Eich Stac Martech: Meddalwedd Rheoli Digwyddiad Mae gan gynllunwyr digwyddiadau a marchnatwyr lawer i'w jyglo. Mae dod o hyd i siaradwyr gwych, curadu cynnwys anhygoel, gwerthu nawdd, a darparu profiad mynychwr eithriadol yn cwmpasu canran fach o'u gweithgareddau o ddydd i ddydd. Eto i gyd, maen nhw'n weithgareddau sy'n cymryd llawer iawn o amser. Dyna pam mae trefnwyr digwyddiadau B2B yn ychwanegu Digwyddiad Tech at eu pentwr Martech fwyfwy. Yn CadmiumCD, rydyn ni wedi treulio dros 17 mlynedd yn creu ac yn sgleinio

Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid a Sut Gallwch Chi Farchnata Nhw

Mewn marchnata modern, mae swydd y Prif Swyddog Meddygol yn dod yn fwy a mwy heriol. Mae technolegau'n newid ymddygiad defnyddwyr. I gwmnïau, mae wedi dod yn anodd darparu profiadau brand cyson ar draws lleoliadau manwerthu a'u priodweddau digidol. Mae profiad cwsmeriaid rhwng presenoldeb ar-lein a chorfforol brand yn amrywio'n fawr. Mae dyfodol manwerthu yn gorwedd wrth bontio'r rhaniad digidol a chorfforol hwn. Mae Dyfeisiau Wynebu Cwsmeriaid yn creu Rhyngweithiadau Digidol perthnasol a chyd-destunol i ddyrchafu profiad y cwsmer mewn lleoliadau ffisegol.

5 Ffyrdd bod Tabledi yn Newid y Profiad Manwerthu

Yr wythnos hon roeddwn yn siopa yn y fferyllfa CVS leol ac roeddwn i wedi fy swyno’n fawr pan sylwais ar arddangosfa amlgyfrwng lawn gyda fideo a sain yn hyrwyddo un o’r raseli trydan. Roedd yr uned yn ffitio reit ar y silff, ni chymerodd lawer o le, ac roedd ganddi siaradwyr cyfeiriadol. Mae'n debyg na fydd hi'n rhy hir cyn i ni weld gorsafoedd llechen ym mron pob rhan o'r siop i roi mewnwelediad ychwanegol i'r cynhyrchion maen nhw'n eu hyrwyddo.

Pafiliwn Tech NRA 2008 Wedi'i Amlygu gydag Arddangosfeydd Digidol

Hon oedd fy mlwyddyn gyntaf yng Nghynhadledd yr NRA. Ar wahân i gael mwy o ymarfer corff nag sydd gen i, trwy gerdded, nid oedd y sioe yn ŵyl dechnoleg enfawr. Efallai mai'r dechnoleg oeraf yno (heblaw am Patronpath) oedd arddangosfeydd digidol, a elwir yn arwyddion digidol. Mae arddangosfeydd digidol yn arddangosfeydd HDTV mawr sy'n arddangos cyfryngau llawn (fideo a graffeg) ac sy'n gallu addasu'r negeseuon yn ôl yr angen. Yn y diwydiant bwyd, mae yna rai nodweddion cŵl - fel cysylltu'n uniongyrchol â nhw