Y 3 Adroddiad Mae angen i bob Prif Swyddog Meddygol B2B oroesi a ffynnu yn 2020

Er y gall arweinwyr marchnata gael mynediad at filoedd o bwyntiau data a channoedd o adroddiadau, efallai na fyddant yn canolbwyntio ar y rhai sydd fwyaf effeithiol i'r busnes.

Cymerais Flwyddyn i ffwrdd o Gynadleddau, Dyma Beth Ddigwyddodd

Y deuddeg mis diwethaf fu'r prysuraf yn hanes ein busnes. Fe wnaethon ni ail-frandio ein cyhoeddiad Martech, symud ein swyddfeydd ar ôl 7 mlynedd, ac ailadeiladu ein gwasanaethau yn onest o'r gwaelod i fyny. Penderfynais hepgor cynadleddau yn ystod y flwyddyn i ganolbwyntio ar y busnes. Mewn gwirionedd, wnes i ddim hyd yn oed fynd ar daith i Florida yn yr amser cyfan, lle rydw i wrth fy modd yn cael gorffwys ac ymweld â fy Mam. (Doedd Mam ddim yn rhy hapus am hyn!) Blaenorol