Plezi One: Offeryn Am Ddim I Gynhyrchu Arweinwyr Gyda'ch Gwefan B2B

Ar ôl sawl mis yn y lluniad, mae Plezi, darparwr meddalwedd awtomeiddio marchnata SaaS, yn lansio ei gynnyrch newydd mewn beta cyhoeddus, Plezi One. Mae'r offeryn rhad ac am ddim a greddfol hwn yn helpu cwmnïau B2B bach a chanolig i drawsnewid eu gwefan gorfforaethol yn safle cenhedlaeth arweiniol. Darganfyddwch sut mae'n gweithio isod. Heddiw, mae 69% o gwmnïau sydd â gwefan yn ceisio datblygu eu gwelededd trwy amrywiol sianeli fel hysbysebu neu rwydweithiau cymdeithasol. Fodd bynnag, 60% ohonynt

5 Rheswm i Farchnatwyr B2B Ymgorffori Bots yn eu Strategaeth Marchnata Digidol

Mae'r rhyngrwyd yn gyfleus yn disgrifio bots i fod yn gymwysiadau meddalwedd sy'n rhedeg tasgau awtomataidd i gwmnïau dros y rhyngrwyd. Mae bots wedi bod o gwmpas ers cryn amser bellach, ac wedi esblygu o'r hyn yr oeddent yn arfer bod. Bellach, mae bots yn cael y dasg o gyflawni ystod eang o dasgau ar gyfer rhestr amrywiol o ddiwydiannau. Waeth a ydym yn ymwybodol o'r newid ai peidio, mae bots yn rhan annatod o'r gymysgedd marchnata ar hyn o bryd. Bots

Pam nad ydych chi'n gwybod pwy ydw i?

Mae'n bwysig rhag-gymhwyso ein rhagolygon marchnata er mwyn sicrhau ein bod yn cael y cwsmer iawn. Os ydym yn llofnodi'r cwsmeriaid anghywir, rydym yn gwybod ar unwaith oherwydd bod ein cynhyrchiant yn llusgo, mae nifer y cyfarfodydd yn cynyddu, ac mae mwy a mwy o rwystredigaeth yn mynd i mewn i'r berthynas. Nid ydym am hynny. Rydyn ni eisiau cleientiaid sy'n deall ein proses, sy'n gwerthfawrogi ein perthynas ac yn gweld y canlyniadau rydyn ni'n eu cael. Y prynhawn yma roedd yn rhaid i mi wneud yr alwad i ffrind a chydweithiwr yn

Deall yr R yn CRM

Roeddwn i ddim ond yn darllen post da ar CRM ac rwy'n credu bod yna un twll enfawr, enfawr, yn y mwyafrif o weithrediadau CRM ... y Berthynas. Beth yw perthynas? Mae perthynas yn gofyn am gysylltiad dwy ffordd, rhywbeth sydd fel arfer ar goll o unrhyw CRM. Mae pob un o'r CRMs mawr sydd ar y farchnad yn gwneud gwaith gwych ar gyfer cipio data sy'n dod i mewn - ond nid ydyn nhw'n gwneud dim i gwblhau'r ddolen. Rwy'n credu mai dyma'r allwedd pam mae'r mwyafrif