Sut Mae Eich Busnes yn elwa o Farchnata Cyfryngau Cymdeithasol

Rydym newydd ysgrifennu post a oedd yn feirniadol ar gymharu marchnata e-bost a marchnata cyfryngau cymdeithasol, felly mae'r ffeithlun hwn o The Social Lights yn amseru perffaith. Mae e-bost yn gofyn eich bod chi'n casglu cyfeiriad e-bost rhywun er mwyn cyfathrebu â nhw. Fodd bynnag, mae'r cyfryngau cymdeithasol yn darparu cyfrwng cyhoeddus lle gellir adleisio'ch neges ymhell y tu hwnt i'ch dilynwyr uniongyrchol. Mewn gwirionedd, mae 70% o farchnatwyr wedi defnyddio Facebook yn llwyddiannus i ennill cwsmeriaid newydd ac 86%

LeadSift: Defnyddiwch Werthu Cymdeithasol i Gaffael Arweinwyr

Mae 78% o'r gwerthwyr sy'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn drech na'u cyfoedion. Mae LeadSift wedi lansio ei blatfform cwmwl sy'n sganio miliynau o sgyrsiau ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol i ddod o hyd i fusnesau posib a'u darparu, tra hefyd yn rhoi metrig i bob arweinydd sy'n dosbarthu bwriad. Mae'n symleiddio'r cysyniad o werthu cymdeithasol ac yn eich gwneud chi a'ch tîm yn fwy effeithlon ac effeithiol yn y broses werthu trwy integreiddio'n ddi-dor â CRM. Mae LeadSift yn ei gwneud hi'n hawdd trwy ddarparu perthnasol