Gofyn Fideo: Adeiladu Twmffatiau Fideo Ymgysylltu, Rhyngweithiol, Personol, Asynchronous

Yr wythnos diwethaf roeddwn yn llenwi arolwg dylanwadwyr ar gyfer cynnyrch yr oeddwn yn meddwl ei fod yn werth ei hyrwyddo a gwnaed yr arolwg y gofynnwyd amdano trwy fideo. Roedd yn hynod ddeniadol… Ar ochr chwith fy sgrin, gofynnwyd cwestiynau i mi gan gynrychiolydd cwmni…ar yr ochr dde, cliciais ac ymatebodd gyda fy ateb. Roedd fy ymatebion wedi'u hamseru ac roedd gennyf y gallu i ail-gofnodi ymatebion os nad oeddwn yn gyfforddus ag ef

Yr Enillion ar Fuddsoddiad (ROI) Llwyfannau Awtomeiddio Marchnata

Y flwyddyn nesaf, mae Awtomeiddio Marchnata yn troi'n 30! Yep, rydych chi'n darllen hynny'n iawn. Ac er ei bod yn ymddangos fel hyn bellach mae technoleg hollbresennol yn ddigon ifanc i gael pimples o hyd, y gwir amdani yw bod y platfform awtomeiddio marchnata (MAP) bellach yn briod, bod ganddo gi bach, ac mae'n debygol o ddechrau teulu yn fuan. Yn adroddiad ymchwil diweddaraf Demand Spring, fe wnaethon ni archwilio cyflwr technoleg awtomeiddio marchnata heddiw. Fe wnaethon ni ddarganfod bod bron i hanner y sefydliadau yn dal i gael trafferth go iawn

Cyfrifiannell: Cyfrifwch Isafswm Maint Sampl Eich Arolwg

Mae datblygu arolwg a sicrhau bod gennych ymateb dilys y gallwch seilio'ch penderfyniadau busnes arno yn gofyn am gryn dipyn o arbenigedd. Yn gyntaf, mae'n rhaid i chi sicrhau bod eich cwestiynau'n cael eu gofyn mewn modd nad yw'n gogwyddo'r ymateb. Yn ail, mae'n rhaid i chi sicrhau eich bod chi'n arolygu digon o bobl i gael canlyniad ystadegol ddilys. Nid oes angen i chi ofyn i bob person, byddai hyn yn llafurddwys ac yn eithaf drud. Cwmnïau ymchwil marchnad

Typeform: Trowch y Casgliad Data yn Brofiad Dynol

Ychydig flynyddoedd yn ôl, cwblheais arolwg ar-lein ac mewn gwirionedd nid oedd yn feichus ... roedd yn cain ac yn syml. Edrychais ar y darparwr ac roeddwn yn Typeform. Digwyddodd Typeform oherwydd bod y sylfaenwyr eisiau newid y ffordd y mae pobl yn ateb cwestiynau ar sgriniau trwy wneud y broses yn fwy dynol ac yn fwy deniadol. Ac fe weithiodd. Dewch i ni ei hwynebu ... fe wnaethon ni daro ffurflen ar-lein ac yn nodweddiadol mae'n brofiad ofnadwy. Mae dilysu yn aml yn

Pollfish: Sut i Gyflwyno Arolygon Ar-lein Byd-eang yn Effeithiol trwy Symudol

Rydych chi wedi creu'r arolwg ymchwil marchnad perffaith. Nawr, sut y byddwch chi'n dosbarthu'ch arolwg ac yn cael nifer ystadegol arwyddocaol o ymatebion yn gyflym? Mae 10% o wariant ymchwil marchnad $ 18.9 bil y byd yn cael ei wario ar arolygon ar-lein yn yr UD Rydych chi wedi cynyddu dros hyn fwy o weithiau nag yr ydych chi wedi bod i'r peiriant coffi. Rydych chi wedi creu cwestiynau arolwg, wedi creu pob cyfuniad o atebion - hyd yn oed wedi perffeithio trefn y cwestiynau. Yna fe wnaethoch chi adolygu'r arolwg, a newid