A all Gormod o Bersonoli fod yn niweidio'ch busnes?

Personoli, cynnwys deinamig, ail-argraffu, olrhain IP ... rydym i gyd yn gwybod bod defnyddwyr yn gwerthfawrogi ac yn ymateb yn dda i negeseuon a phrofiadau wedi'u personoli, ond a all manwerthwyr fynd yn rhy bell? Rhyddhaodd Accenture ganlyniadau eu harolwg personoli sy'n dweud OES. Trosolwg o'r Arolwg Personoli Defnyddwyr Archwiliodd yr Arolwg Personoli Accenture ddisgwyliadau cwsmeriaid o amgylch profiad siopa wedi'i bersonoli a nodi'r mathau o dechnolegau manwerthu, profiadau wedi'u teilwra i gwsmeriaid a chyfathrebiadau - ar-lein ac yn fewnol - y gallai defnyddwyr eu profi. Personoli Croeso