Adeiladwr Cod QR: Sut i Ddylunio a Rheoli Codau QR Hardd ar gyfer Digidol neu Argraffu

Mae gan un o'n cleientiaid restr o dros 100,000 o gwsmeriaid y mae wedi'u dosbarthu iddynt ond nad oes ganddynt gyfeiriad e-bost i gyfathrebu â nhw. Roeddem yn gallu gwneud atodiad e-bost a oedd yn cyfateb yn llwyddiannus (yn ôl enw a chyfeiriad post) a chychwynasom ar daith groeso sydd wedi bod yn eithaf llwyddiannus. Y 60,000 o gwsmeriaid eraill yr ydym yn anfon cerdyn post atynt gyda'u gwybodaeth lansio cynnyrch newydd. Er mwyn gyrru perfformiad ymgyrchu, rydym yn cynnwys

Beth yw barn defnyddwyr am y dirwedd cyfryngau newydd?

Mae yna quandry diddorol wrth ofyn am adborth trwy arolwg yn erbyn casglu ymddygiad go iawn. Os gofynnwch i unrhyw ddefnyddiwr a yw'n hoffi hysbysebu, gall ychydig ddethol neidio i fyny ac i lawr ynglŷn â sut na allant aros i'r hysbyseb nesaf naidlen ar Facebook neu'r hysbyseb nesaf yn ystod eu hoff sioe deledu. Dwi erioed wedi cwrdd â'r person hwnnw mewn gwirionedd ... Y gwir amdani, wrth gwrs, yw bod cwmnïau'n hysbysebu oherwydd ei fod yn gweithio. Mae'n fuddsoddiad. Weithiau

Sut mae Gwerthiannau B2B wedi Newid

Mae'r ffeithlun hwn o Maximize Social Media yn gosod mantais marchnata i mewn yn hyfryd fel rhan o'ch proses werthu gyffredinol. Mae'n anffodus, serch hynny, eu bod yn dewis gosod un strategaeth yn erbyn y llall yn hytrach na darparu sut mae'r rhan fwyaf o gwmnïau B2B yn cyfuno'r ddwy strategaeth. Trwy gyfuno dull i mewn ac allan o werthiannau B2B, gallwch ddal a sgorio'ch arweinyddion wrth iddynt ryngweithio â'ch cynnwys a'ch gweithgaredd cymdeithasol ar-lein. Mae hyn yn darparu

Integreiddio Marchnata Digidol i'ch Nawdd

Mae nawdd marchnata yn cyflwyno gwerth sylweddol y tu hwnt i welededd brand a thraffig gwefan. Mae marchnatwyr soffistigedig heddiw yn edrych i gael y gorau o nawdd, ac un ffordd o wneud hynny yw defnyddio buddion optimeiddio peiriannau chwilio. Er mwyn gwella nawdd marchnata gydag SEO, mae angen i chi nodi'r gwahanol fathau o nawdd sydd ar gael a'r meini prawf allweddol sy'n angenrheidiol wrth ddadansoddi gwerth SEO. Cyfryngau Traddodiadol - Daw Nawdd Print, Teledu, Radio trwy'r cyfryngau traddodiadol yn nodweddiadol

Cyllideb Symud 53% o Argraffu i Chwilio a Chymdeithasol

Y bore yma, rwy'n darllen Adroddiad Marchnata Cyflwr Chwilio eConsultancy ar gyfer 2011. Mae Adroddiad Cyflwr Marchnata Chwilio 2011, a gynhyrchwyd gan Econsultancy ar y cyd â SEMPO, yn edrych yn fanwl ar sut mae cwmnïau'n defnyddio chwilio taledig, optimeiddio peiriannau chwilio (chwilio naturiol ) a marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae'r adroddiad, sydd hefyd yn cynnwys prisiad marchnad, yn dilyn arolwg o dros 900 o ymatebwyr o gwmnïau (hysbysebwyr ochr cleientiaid) ac asiantaethau, ac mae'n seiliedig ar ddata o 66 o wahanol wledydd