Beth yw'ch Argraff Cyfryngau Cymdeithasol?

“Dydych chi byth yn cael ail gyfle i wneud argraff gyntaf,” mae fy athro busnes, Marvin Recht, bob amser yn atgoffa ei fyfyrwyr. Peidiwch â gwneud y camgymeriadau y mae llawer wedi'u gwneud o'ch blaen. Yn y byd sydd ohoni, mae'r syniad argraff gyntaf yn dal yn wir. Fodd bynnag, mae defnyddwyr digidol a chyfryngau cymdeithasol yn caniatáu inni gysylltu mewn ffyrdd na allem eu cael yn y gorffennol. A gallai'r argraff eich bod chi'n gadael ar eich tudalen Facebook, ffrwd Twitter, neu wefan gael rhywfaint

Gadewch Eich Parth am yr hyn rydych chi'n ei wneud

Faint o bobl sy'n chwilio am rywun sy'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud? Nawr ... faint o bobl sy'n chwilio amdanoch chi mewn gwirionedd? Felly ... os ydych chi am gael eich darganfod ar y Rhyngrwyd am yr hyn rydych chi'n ei wneud, pam fyddech chi'n prynu'ch enw fel enw parth a rhoi blog arno? Efallai nad ydych chi eisiau gwneud hynny. Prynu enw parth sy'n adlewyrchu'r hyn rydych chi'n ei wneud yn gyntaf. Hyd nes y bydd pobl yn gwybod pwy ydych chi, dyma sut

Pedwar Camgymeriad Blogio Dylwn i fod Wedi Eu Osgoi

Y prynhawn yma treuliais ychydig oriau yn Barnes a Noble. Mae Barnes a Noble yn llawer agosach at fy nghartref, ond mae'n rhaid i mi gyfaddef bod Borders wedi'i drefnu'n llawer gwell a bod llyfrau'n haws dod o hyd iddynt. Rydw i'n gyson yn 'cerdded yr eiliau' yn Barnes a Noble yn edrych yn hytrach na threulio amser yn darllen. Beth bynnag, codais fy hoff gylchgrawn, Practical Web Design (aka .net) ac o'r diwedd codais lyfr Darren a Chris, Secrets for Blogging

Wildcard DNS ac Subdomains Dynamic

Yn fy holl amser hamdden (ha!), Rwyf wedi bod yn gweithio i lapio cymhwysiad Map Wild Birds Unlimited gyda chais menter a fydd yn caniatáu i bobl ddylunio eu lleolwr siop eu hunain. Mae datblygu fy Meddalwedd fy hun fel datrysiad Gwasanaeth wedi bod yn nod i mi ers cryn ychydig flynyddoedd, ac mae hwn yn gyfle gwych. Roedd dwy nodwedd allweddol oddi ar y silff yr oeddwn am eu rhoi yn y cymhwysiad sy'n troi