Cyfryngau Cymdeithasol Gwneud a Peidiwch â Gwneud

Y noson o'r blaen roeddwn yn siarad â marchnatwr arall ac roeddem yn trafod cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau a chanlyniadau. Roedd yn dweud wrthyf sut nad oedd wedi gweld canlyniadau'r cyfryngau cymdeithasol i'w gwneud yn werth chweil. I fod yn onest, ni allaf ddweud fy mod yn anghytuno'n llwyr. Er bod fy mhroffil proffesiynol a chyrhaeddiad busnes yn parhau i dyfu, efallai y bydd pobl yn sylwi bod fy nilyn personol ar gyfryngau cymdeithasol wedi bod yn llonydd ers cryn amser. Rhwng popeth

A yw'ch Busnes yn dilyn Arferion Gorau Etiquette Cyfryngau Cymdeithasol?

Moesau cyfryngau cymdeithasol ... mae'r mynegiant yn gwneud i mi squirm. Mae'n ymddangos bod rhywun bob amser yn ceisio cymhwyso set o reolau i bopeth y dyddiau hyn ac ni allaf ei sefyll. Wrth gwrs mae yna ymddygiadau annerbyniol ar-lein ac oddi ar-lein ... ond harddwch y platfform yw, p'un a ydych chi'n dilyn y rheolau hyn a elwir ai peidio, fe welwch y canlyniadau. Dyma enghraifft ... Rwy'n dilyn darparwr gwasanaeth e-bost mawr ar Twitter ac maen nhw wedi DMdio gyda mi ddwywaith

4 Awgrym ar gyfer Gwell “Cymdeithasu”

Os ydych chi'n darllen Martech Zone, siawns bod rhywun wedi rhoi gwybod ichi eisoes am y ffaith y bydd yn bwysicach nag erioed i gael eich busnes yn gymdeithasol eleni. Datgelodd arolwg diweddar a gynhaliwyd gennym ar gyfer GrowBiz Media fod 40% o wneuthurwyr penderfyniadau busnes bach i fidsized yn bwriadu defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn 2012. Yn ddiweddar clywais westai ar Business Insanity Radio Talk Show yn awgrymu y dylid rhoi eu gwerth i bob person gwerthu

Mae Google yn Cyhoeddi Rhaglen Rhannu Refeniw $ 1B gyda CHI!

Nid yw'n wir, dim ond abwyd cyswllt. Roedd Metacafe, system chwilio a graddio ar gyfer fideos, newydd ragori ar $ 1,000,000 mewn refeniw a rennir gyda'i grewyr cynnwys. Mae Mike yn adrodd bod Revver hefyd wedi cyrraedd y $ 1,000,000 mewn refeniw a rennir eleni hefyd. Rwyf wedi bod yn feirniadol o ymosodiad Google ar ddarparwyr cynnwys sy'n gofyn am daliad am leoli cyswllt. Mae gan Michael Graywolf hefyd ... mae hefyd yn mynd â gwefannau mawr i'r dasg o ogofa i Google Powers-That-Be. Mae Google yn honni hynny

Berwau Gwaed Blogger fel Taeniadau Camwybodaeth SEO

Postiwyd gan Christina Warren: I ni, nid yw'r math o ymosodiadau SEO a ddatgelir yr wythnos hon ond ychydig gamau i ffwrdd o'r hyn y mae tunnell o blogwyr / gwefannau yn ei wneud bob dydd: ceisiwch gêmio peiriannau chwilio yn bwrpasol er mwyn iddynt gael mwy o drawiadau i'w gwefan, a thrwy estyniad, efallai gwneud ychydig o ddoleri ychwanegol. Oni bai eich bod yn rhedeg fferm gyswllt sgam syth neu'n lwcus iawn, iawn - y safle peiriant chwilio uchaf yn y byd yw