Terminoleg Marchnata Ar-lein: Y Diffiniadau Sylfaenol

Weithiau rydyn ni'n anghofio pa mor ddwfn ydyn ni yn y busnes ac yn anghofio rhoi cyflwyniad i rywun i'r derminoleg neu'r acronymau sylfaenol sy'n arnofio wrth i ni siarad am farchnata ar-lein. Yn lwcus i chi, mae Wrike wedi llunio'r ffeithlun Marchnata Ar-lein 101 hwn sy'n eich arwain trwy'r holl derminoleg farchnata sylfaenol sydd ei hangen arnoch i gynnal sgwrs â'ch gweithiwr marchnata proffesiynol. Marchnata Cyswllt - Yn dod o hyd i bartneriaid allanol i farchnata'ch

Mae Pawb yn Casáu Hysbysebu ... A yw Hysbysebu â Thâl yn Gweithio o Hyd?

Bu tunnell o sgyrsiau ar-lein am dranc hysbysebu. Nid yw Twitter wedi bod yn rhy llwyddiannus gyda'i becyn hysbysebu. Mae Facebook yn llwyddiannus, ond mae defnyddwyr yn tyfu'n flinedig o hysbysebion wedi'u gwasgaru ym mhobman. Ac mae chwilio taledig yn parhau i yrru refeniw anhygoel ... ond mae chwilio’n dirywio wrth i ddulliau eraill ar gyfer ceisio a dod o hyd i wybodaeth ar-lein dyfu mewn poblogrwydd. Wrth gwrs, pe byddech chi'n gofyn i ddefnyddwyr (a gwnaeth TechnologyAdvice a Unbounce), byddech chi'n meddwl eu bod nhw'n ddi-werth:

SteelHouse A2: Hysbysebu Rhyngweithiol Traws-blatfform

Mae hysbysebion cyfoethog yn ennyn ymgysylltiad sylweddol uwch, ond maen nhw'n rhy anodd eu creu. Nid yw Flash yn gweithio ar ffôn symudol, ac nid yw HTML5 yn gweithio'n gyson ym mhob porwr. Heddiw, lansiodd SteelHouse A2 (ynganu sgwâr-sgwâr), sy'n dod â'r ansawdd uchel y mae brandiau yn ei ddisgwyl gan gyfryngau eraill fel teledu ac argraffu, i hysbysebion ar-lein sy'n gwasanaethu ar unrhyw ddyfais gan gynnwys dyfeisiau Mac, PC, iPhone, iPad ac Android. P'un a ydynt am ei gyfaddef ai peidio, mae brandiau yn teimlo cywilydd gan y

Fideo: Beth fyddai Seth yn ei Wneud?

Wrth imi wylio twf Compendium Blogware, mae'n cynhesu fy nghalon fy mod wedi chwarae rhan gynnar (a rôl barhaus hyd eithaf fy ngallu) mewn busnes sy'n newid ymddygiad a thirwedd sut mae busnesau'n cyfathrebu â'u rhagolygon a'u cwsmeriaid. Mae Chris Baggott yn efengylydd anhygoel i'r cyfrwng ac mae ei gwmni yn dyst i'r cyfrwng, y cymwysiadau sy'n galluogi'r cyfathrebu hwn, a'r apêl ehangach o roi