Beth Yw API? Ac Acronymau Eraill: REST, SEBON, XML, JSON, WSDL

Pan fyddwch yn defnyddio porwr, mae eich porwr yn gwneud ceisiadau gan weinydd y cleient ac mae'r gweinydd yn anfon yn ôl ffeiliau y mae eich porwr yn cydosod ac yn arddangos tudalen we gyda nhw. Ond beth os oeddech chi eisiau i'ch gweinydd neu'ch tudalen we siarad â gweinydd arall? Byddai hyn yn gofyn i chi raglennu cod i API. Beth mae API yn ei olygu? Mae API yn acronym ar gyfer Rhyngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau (API). Mae API yn set o

Gwyliwr JSON: Offeryn Am Ddim i Ddosrannu a Gweld Allbwn JSON Eich API

Mae yna adegau pan fyddaf yn gweithio gydag JavaScript Object Notation APIs ac mae angen i mi ddatrys problemau sut rydw i'n dosrannu'r arae sy'n cael ei dychwelyd. Fodd bynnag, y rhan fwyaf o'r amser mae'n anodd oherwydd dim ond un llinyn ydyw. Dyna pryd mae Gwyliwr JSON yn dod i mewn yn handi iawn er mwyn i chi allu mewnoli'r data hierarchaidd, ei godio lliw, ac yna sgrolio drwyddo i ddarganfod y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi. Beth yw Nodiant Gwrthrych JavaScript (JSON)? JSON (Gwrthrych JavaScript

mParticle: Casglu a Chysylltu Data Cwsmeriaid Trwy APIs Diogel a SDKs

Roedd gan gleient diweddar y buom yn gweithio ag ef bensaernïaeth anodd a oedd yn cyd-fynd â rhyw ddwsin o blatfformau a hyd yn oed mwy o bwyntiau mynediad. Y canlyniad oedd tunnell o ddyblygu, materion ansawdd data, ac anhawster wrth reoli gweithrediadau pellach. Er eu bod am inni ychwanegu mwy, gwnaethom argymell eu bod yn nodi ac yn gweithredu Llwyfan Data Cwsmer (CDP) i reoli'r holl bwyntiau mewnbynnu data yn well i'w systemau, gwella eu cywirdeb data, cydymffurfio

15 Cwestiynau y dylech eu Gofyn Am Eu API Cyn Dewis Llwyfan

Ysgrifennodd ffrind a mentor da gwestiwn i mi a hoffwn ddefnyddio fy ymatebion ar gyfer y swydd hon. Roedd ei gwestiynau ychydig yn fwy yn canolbwyntio ar un diwydiant (E-bost), felly rydw i wedi cyffredinoli fy ymatebion i bob APIs. Gofynnodd pa gwestiynau y dylai cwmni eu gofyn i werthwr am eu API cyn gwneud dewis. Pam Ydych Chi Angen APIs? Rhyngwyneb rhaglennu cymhwysiad (API) yw'r rhyngwyneb y mae system gyfrifiadurol, llyfrgell,

Mae Mashape yn Cysylltu Datblygwyr ac APIs

Am yr amser hiraf, fy ngofo ar gyfer dod o hyd i APIs oedd Gwe Rhaglenadwy - ond efallai fod hynny wedi newid ar ôl twyllo Mashape. Nid yw Mashape yn gyfeiriadur chwiliadwy o APIs yn syml, mae mewn gwirionedd yn integreiddio'r API yn uniongyrchol i'w cadwrfa. Mae hyn yn eich galluogi i arwyddo, dod o hyd i API a'i brofi heb unrhyw anhawster o gwbl. Dyma eu rhestr o fuddion a nodweddion: Popeth mewn un Lle - archwiliwch grwpiau o APIs fel y gallwch ddewis, dewis,