Sut I Optimeiddio Eich Busnes, Safle, ac Ap ar gyfer Chwilio Apple

Mae'r newyddion am Apple yn cynyddu ei ymdrechion peiriannau chwilio yn newyddion cyffrous yn fy marn i. Roeddwn bob amser yn gobeithio y gallai Microsoft gystadlu â Google ... ac roeddwn yn siomedig na chyrhaeddodd Bing fantais gystadleuol sylweddol mewn gwirionedd. Gyda'u caledwedd eu hunain a'u porwr gwreiddio, byddech chi'n meddwl y gallen nhw fachu mwy o gyfran o'r farchnad. Nid wyf yn siŵr pam nad ydyn nhw wedi gwneud hynny ond mae Google yn tra-arglwyddiaethu ar y farchnad gyda chyfran o'r farchnad o 92.27% ... ac mae gan Bing ddim ond 2.83%.

Rhifedd: Dangosfwrdd Widget Integredig ar gyfer iOS

Mae Numberics yn caniatáu i ddefnyddwyr iPhone ac iPad greu ac addasu eu dangosfyrddau integredig eu hunain o gasgliad cynyddol o drydydd partïon. Dewiswch o gannoedd o widgets a ddyluniwyd ymlaen llaw i adeiladu trosolwg o ddadansoddeg gwefan, ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol, cynnydd prosiectau, sianeli gwerthu, ciwiau cymorth i gwsmeriaid, balansau cyfrifon neu eilrifau o'ch taenlenni yn y cwmwl. Ymhlith y nodweddion mae: teclynnau wedi'u cynllunio ymlaen llaw o wahanol fathau gan gynnwys talpiau rhif, graffiau llinell, siartiau cylch, rhestrau twmffat, a mwy Creu lluosrifau

Diolch, Mr Jobs

Dechreuodd fy obsesiwn gydag Apple pan brynodd fy ffrind Bill Dawson a'i wraig, Carla Ybarra-Dawson AppleTV i mi un flwyddyn. Dyna oedd y dechrau ... nawr mae gan fy mhlant MacBook Pros ac iPhones, mae fy swyddfa wedi'i llenwi ag Arddangosfeydd Sinema, iPads, AppleTV arall, iMac a Gweinyddwr Mac Mini. Stopiwch gan ein swyddfa rywbryd a gwiriwch hi. Erbyn hyn mae gan lawer o fy ffrindiau a wnaeth hwyl arnaf fi Apple ... gan gynnwys Doug Theis, Adam