Recordio ar gyfer iMovie gyda Camera Gwe a Meicroffon Gwahanol

Dyma un o'r swyddi mwyaf poblogaidd ar Martech Zone gan fod busnesau ac unigolion yn defnyddio strategaethau cynnwys fideo i adeiladu awdurdod ar-lein a gyrru yn arwain at eu busnes. Er y gallai iMovie fod yn un o'r llwyfannau mwyaf poblogaidd ar gyfer golygu fideos oherwydd ei hwylustod i'w ddefnyddio, nid yw'n un o'r llwyfannau golygu fideo mwyaf cadarn. Ac rydyn ni i gyd yn gwybod bod recordio sain o gamera gliniadur neu we-gamera yn ofnadwy

Sut i Ddylunio, Ysgrifennu, a Chyhoeddi Eich Ebook Gan ddefnyddio Google Docs

Os ydych chi wedi mynd i lawr y ffordd o ysgrifennu a chyhoeddi e-lyfr, rydych chi'n gwybod nad yw chwarae gyda mathau o ffeiliau EPUB, trawsnewidiadau, dylunio a dosbarthu ar gyfer y gwangalon. Mae yna nifer sylweddol o atebion ebook allan a fydd yn eich helpu trwy'r broses a chael eich ebook ar Google Play Books, y Kindle a dyfeisiau eraill. Mae e-lyfrau yn ffordd wych i gwmnïau leoli eu hawdurdod yn eu gofod ac a

Mae Suit Antitrust Google yn Harbinger o Ddyfroedd Garw ar gyfer Newidiadau IDFA Apple

Tra'n dod yn hir, mae achos cyfreithiol gwrthglymblaid DOJ yn erbyn Google wedi cyrraedd ar adeg bwysig i'r diwydiant ad-dechnoleg, gan fod marchnatwyr yn rhuthro am newidiadau Dynodwr Hysbysebwyr (IDFA) afreolus Apple. A chydag Apple hefyd yn cael ei gyhuddo yn yr adroddiad 449 tudalen diweddar gan Dŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau o gam-drin ei bŵer monopoli priodol, rhaid i Tim Cook fod yn pwyso ei gamau nesaf yn ofalus iawn. A allai gafael tynhau Apple ar hysbysebwyr ei wneud yn

Sut I Optimeiddio Eich Busnes, Safle, ac Ap ar gyfer Chwilio Apple

Mae'r newyddion am Apple yn cynyddu ei ymdrechion peiriannau chwilio yn newyddion cyffrous yn fy marn i. Roeddwn bob amser yn gobeithio y gallai Microsoft gystadlu â Google ... ac roeddwn yn siomedig na chyrhaeddodd Bing fantais gystadleuol sylweddol mewn gwirionedd. Gyda'u caledwedd eu hunain a'u porwr gwreiddio, byddech chi'n meddwl y gallen nhw fachu mwy o gyfran o'r farchnad. Nid wyf yn siŵr pam nad ydyn nhw wedi gwneud hynny ond mae Google yn tra-arglwyddiaethu ar y farchnad gyda chyfran o'r farchnad o 92.27% ... ac mae gan Bing ddim ond 2.83%.

Gwaith SkAdNet? Blwch Tywod Preifatrwydd? Rwy'n sefyll gyda MD5s

Roedd cyhoeddiad Apple ym mis Mehefin 2020 y byddai'r IDFA yn nodwedd optio i mewn i ddefnyddwyr erbyn datganiad iOS 14 mis Medi yn teimlo fel bod y ryg wedi'i dynnu o dan y diwydiant hysbysebion 80 biliwn, gan anfon marchnatwyr i mewn i frenzy i ddod o hyd i'r peth gorau nesaf. Mae bellach wedi bod dros ddau fis, ac rydyn ni'n dal i grafu ein pennau. Gyda'r gohiriad mawr ei angen yn ddiweddar tan 2021, mae angen i ni fel diwydiant ddefnyddio'r amser hwn yn effeithiol i ddod o hyd i safon aur newydd ar gyfer