Beth yw'r Bedyddfeini Gorau ar gyfer E-bost? Beth Yw Ffontiau Diogel E-bost?

Rydych chi i gyd wedi clywed fy nghwynion am ddiffyg datblygiadau mewn cefnogaeth e-bost dros y blynyddoedd felly ni fyddaf yn treulio (gormod) o amser yn swnian amdano. Nid wyf ond yn dymuno y byddai un cleient e-bost mawr (ap neu borwr), yn torri allan o'r pecyn ac yn ceisio cefnogi'r fersiynau diweddaraf o HTML a CSS yn llawn. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod degau o filiynau o ddoleri yn cael eu gwario gan gwmnïau i fireinio eu negeseuon e-bost. Dyna

MailButler: Yn olaf, Cynorthwyydd i Apple Mail sy'n Creigiau!

Wrth i mi ysgrifennu hwn, rydw i ar hyn o bryd yn uffern post. Mae gen i 1,021 o negeseuon e-bost heb eu darllen ac mae fy diffyg ymateb yn rhedeg drosodd i negeseuon uniongyrchol trwy'r cyfryngau cymdeithasol, galwadau ffôn a negeseuon testun. Rwy'n anfon tua 100 o negeseuon e-bost ac yn derbyn tua 200 o negeseuon e-bost bob dydd. Ac nid yw hynny'n cynnwys tanysgrifiadau i gylchlythyrau rwy'n eu caru. Mae fy mewnflwch allan o reolaeth ac mae blwch derbyn sero yr un mor realistig i mi â deinosor pinc. Rydw i wedi defnyddio tunnell

10 Elfen Hanfodion ar gyfer Cynhyrchu Cynnwys yn Effeithlon

Mae Wrike yn blatfform cydweithredu a ddefnyddir i symleiddio cynhyrchu cynnwys yn eich sefydliad. Maent yn cyfeirio at hyn fel peiriant cynnwys ac yn disgrifio'r deg elfen - gan y sefydliad ac o'r platfform - sy'n gwneud cynhyrchu cynnwys yn fwy effeithlon. Beth yw Peiriant Cynnwys? Peiriant cynnwys yw'r bobl, y prosesau a'r offer sy'n cyflwyno cynnwys o ansawdd uchel, wedi'i dargedu a chyson mewn amrywiaeth o fathau o gyfryngau, gan gynnwys cynnwys blog, gweminarau, e-lyfrau, ffeithluniau, fideos