Adeiladwyr Apiau Symudol a Llwyfannau Gwe Symudol i'ch Busnes

Rwy'n dal i fy synnu yn gyffredinol gan nifer y gwefannau nad ydyn nhw i'w gweld eto ar ddyfais symudol - gan gynnwys cyhoeddwyr mawr iawn. Mae ymchwil Google wedi dangos y bydd 50% o bobl yn gadael gwefan os nad yw’n gyfeillgar i ffonau symudol. Nid cyfle yn unig yw cael rhai darllenwyr ychwanegol, gall addasu eich gwefan at ddefnydd symudol wella eich profiad defnyddiwr gan eich bod yn gwybod bod Folks yn symudol ar hyn o bryd! Gyda'r amrywiaeth enfawr o

Sut i Gadw Eich Defnyddwyr yn Hapus Wrth Ryddhau Diweddariad Mawr i'ch Cais

Mae tensiwn cynhenid ​​yn natblygiad cynnyrch rhwng gwella a sefydlogrwydd. Ar y naill law, mae defnyddwyr yn disgwyl nodweddion newydd, ymarferoldeb ac efallai hyd yn oed edrychiad newydd; ar y llaw arall, gall newidiadau ôl-danio pan fydd rhyngwynebau cyfarwydd yn diflannu'n sydyn. Mae'r tensiwn hwn ar ei fwyaf pan fydd cynnyrch yn cael ei newid mewn ffordd ddramatig - cymaint fel y gallai gael ei alw'n gynnyrch newydd hyd yn oed. Yn CaseFleet fe wnaethon ni ddysgu rhai o'r gwersi hyn y ffordd galed, er

MeetingHero: Ap ar gyfer Cyflawni Cynhyrchedd

Mae marchnatwyr yn cael cyfarfodydd trwy'r amser fel y mae asiantaethau ... cyfarfodydd yw enaid syniad a chynllunio. Ond gall cyfarfodydd fod yn ofnadwy o anghynhyrchiol hefyd. Er bod llawer o bobl eisiau cyfarfodydd trwy'r amser, rwy'n aml yn gwrthsefyll. Mae cyfarfodydd yn dreth ac yn ddrud. Weithiau mae ofn yn sbarduno cyfarfod lle mae pobl eisiau gorchuddio eu casgen yn unig. Bryd arall, mae cyfarfodydd yn cynhyrchu tunnell yn fwy o waith er nad ydych wedi'ch cwblhau eto. Ysgrifennais swydd yn ddiweddar yn gofyn, Is

Tumult Hype 2 ar gyfer OSX: Creu ac Animeiddio HTML5

Mae Tumult Hype yn gymhwysiad Mac OS X sy'n eich galluogi i greu cynnwys rhyngweithiol ac animeiddiadau mewn cynnwys gwe HTML5. Mae tudalennau sydd wedi'u hadeiladu gyda Tumult Hype yn gweithio ar benbyrddau, ffonau clyfar ac iPads heb unrhyw godio yn ofynnol. Gallwch brynu copi o Tumult Hype 2 o'r App Store tan Medi 10fed am $ 29.99! Mae gan fersiwn Hype (Mac OS X) nodweddion greddfol a rhyngweithiol, gan gynnwys: Animeiddiadau - mae system animeiddio wedi'i seilio ar keyframe Tumult Hype yn dod â'ch