Sut i Gyfrifo Gwerth Oes Eich Defnyddiwr Ap Symudol

Mae gennym fusnesau cychwynnol, cwmnïau sefydledig, a hyd yn oed cwmnïau hynod ddadansoddol a soffistigedig sy'n dod atom ni am gymorth i dyfu eu busnes ar-lein. Waeth beth yw maint neu soffistigedigrwydd, pan ofynnwn am eu cost fesul caffaeliad a gwerth oes cwsmer (LTV), rydym yn aml yn cael ein syllu â syllu gwag. Mae gormod o gwmnïau'n cyfrifo cyllidebau yn syml: Gyda'r persbectif hwn, mae marchnata'n dirwyn i ben wrth fynd i'r golofn gostau. Ond nid yw marchnata yn gost fel eich rhent chi ... ydyw

Sut i Fesur ROI Apiau Symudol

Rydym yn gweithio gyda chwmni partner ar ddatblygu cymhwysiad symudol ar gyfer Android ac iOS ar hyn o bryd. Er ein bod wedi gwneud ein apiau ein hunain, mae'r app arferiad hwn yn gofyn am dipyn mwy o sylw nag yr oeddem wedi'i ddychmygu. Rwy'n credu ei bod yn cymryd mwy o amser i weithio ar farchnata, cyflwyno a chyhoeddi'r cymhwysiad symudol na'r amser datblygu apiau! Byddwn yn bendant yn addasu disgwyliadau ar gyfer gwaith fel hyn yn y dyfodol. Mae'r ap hwn yn ei le