Hanfodion Twitter: Sut i Ddefnyddio Twitter (ar gyfer Dechreuwyr)

Mae'n dal yn rhy fuan i alw tranc Twitter, er yn bersonol rwy'n teimlo wrth iddynt barhau i wneud diweddariadau nad ydyn nhw'n gwella nac yn cryfhau'r platfform. Yn fwyaf diweddar, maent wedi dileu'r cyfrifiadau gweladwy sydd ar gael trwy eu botymau cymdeithasol ar wefannau. Ni allaf ddychmygu pam ac mae'n ymddangos y gallai fod yn cael effaith andwyol ar ymgysylltiad cyffredinol pan edrychwch ar draffig Twitter ar draws safleoedd mesur allweddol. Digon o gwyno ... gadewch i ni weld y da

Dau Ap Twitter Rhaid i Reoli Dilynwyr

Mae'n ymddangos bod fy nghariad cariad â Twitter yn cael ei ail-danio yn hwyr. Mae'n ymddangos i mi fod y tîm yn Twitter wedi bod yn llawer mwy ymatebol i gael y cyfrifon sbamwyr a crap allan o'r system ac mae ansawdd fy mhorthiant twitter yn gwella ac yn gwella. Yn hollol onest, er i ni gael dilyniant da - 30k + ar @douglaskarr a 50k + ar @martech_zone, wnes i ddim gweithio i gynyddu'r gymuned honno oherwydd bod y sŵn yn fyddarol a