api

 • Galluogi Gwerthu Snov.io: Allgymorth E-bost Oer a CRM

  Snov.io: Llwyfan Cyflawn ar gyfer Darganfod E-bost Ac Allgymorth Oer

  Nid oes diwrnod yn mynd heibio nad wyf yn derbyn e-bost am gynnyrch, gwasanaeth, neu gwmni arall sydd â diddordeb mewn gwneud busnes gyda mi rywsut. Mae'n strategaeth sy'n amlwg yn gweithio - neu fel arall ni fyddai cwmnïau'n buddsoddi'n drwm mewn data rhagolygon, systemau olrhain, a thimau gwerthu i estyn allan i ddarpar gwsmeriaid. Er y gellir ei ddosbarthu…

 • Llwyfannau CRM a Data Siâp CRM, Automation Gwerthu, Rheoli Piblinellau

  Siâp: CRM, Dal a Sgorio Plwm, Awtomeiddio Gwerthiant, a Rheoli Piblinellau

  Mae'n anhygoel gweld sut mae llwyfannau awtomeiddio gwerthiant uwch yn ei gael y dyddiau hyn. Roeddwn i'n siarad â chydweithiwr i mi lle soniais nad oedd rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM) bellach yn blatfform, yn y bôn mae'n nodwedd. Mae'r hen blatfformau yn aml yn gofyn am gyllidebau gweithredu enfawr sy'n ymgorffori integreiddiadau trydydd parti a thunelli o awtomeiddio. Rwy'n gwybod … fy…

 • Technoleg Newydd Stack Technoleg Cyfansawdd Candyspace CandyStack a Manteision Pensaernïaeth

  Sut y Gall Stack Technoleg Cyfansawdd Tyrbo-lenwi Ystwythder Menter

  Rydym yn byw trwy gyfnod digynsail o newid a chynnwrf mawr. Mae pandemig byd-eang a thensiynau geopolitical wedi arwain at ansicrwydd aruthrol i lawer o fusnesau ar draws bron pob diwydiant fertigol. Mae angen cynyddol am ystwythder menter a'r gallu i wneud penderfyniadau mwy gwybodus a chyflymach i oroesi yn yr amgylchedd hwn sy'n newid yn gyflym. Dyna pam mae cymaint o fusnesau…

 • Cynnwys Marchnata Rhesymau CMS di-ben ac E-Fasnach

  5 Rheswm Mae Cwmnïau Yn Mynd Heb Ben

  Mae dewis y llwyfan cynnwys a masnach cywir yn benderfyniad hollbwysig i arweinwyr digidol. Ac a ddylid dewis datrysiad di-ben neu gyfres popeth-mewn-un yw un o'r ystyriaethau pwysicaf. Mae atebion di-ben wedi bod yn prysur ennill tyniant ymhlith busnesau. Yn ôl adroddiad diweddar, mae 64% o fentrau bellach yn defnyddio dull di-ben. Ymhlith sefydliadau menter nad ydynt ar hyn o bryd…

 • Technoleg Newydd
  Beth Yw API?

  Beth Yw API? Ac Acronymau Eraill: REST, SEBON, XML, JSON, WSDL

  Pan fyddwch yn defnyddio porwr, mae eich porwr yn gwneud ceisiadau gan weinydd y cleient ac mae'r gweinydd yn anfon ffeiliau yn ôl y mae eich porwr yn cydosod ac yn arddangos tudalen we gyda nhw. Ond beth os oeddech chi eisiau i'ch gweinydd neu'ch tudalen we siarad â gweinydd arall? Byddai hyn yn gofyn i chi raglennu cod i API. Beth mae API yn ei olygu?…

 • Marchnata Symudol a Thabledi API CometChat a SDK ar gyfer Testun, Llais, neu Sgwrs Fideo

  CometChat: API Testun, Testun Grŵp, Llais, a Sgwrs Fideo a SDKs

  P'un a ydych chi'n adeiladu cymhwysiad gwe, ap Android, neu ap iOS, mae gwella'ch platfform gyda'r gallu i'ch cwsmeriaid sgwrsio â'ch tîm mewnol yn ffordd anhygoel o wella profiad cwsmeriaid a dyfnhau ymgysylltiad â'ch sefydliad. Mae CometChat yn galluogi datblygwyr i adeiladu profiad sgwrsio dibynadwy a llawn sylw i unrhyw ap symudol neu we. Ymhlith y nodweddion mae 1-i-1…

 • E-Fasnach a Manwerthu ups api endpoints php dilysu cyfeiriad cod prawf

  Pwyntiau Terfyn API UPS a Chod Prawf PHP Sampl

  Rydym yn gweithio gyda chleient WooCommerce ar hyn o bryd y mae ei gyfeiriad cludo UPS wedi rhoi'r gorau i weithio a chyfrifiadau costau cludo. Y mater cyntaf a nodwyd gennym oedd yr ategyn llongau UPS oedd ganddynt yn hen ffasiwn ac roedd gan y parth craidd ar gyfer y cwmni a'i datblygodd malware ... nid yw hynny byth yn arwydd da. Felly, fe brynon ni'r ategyn WooCommerce UPS gan ei fod yn cael ei gefnogi'n dda…

 • E-Fasnach a Manwerthu Safoni Cyfeiriad 101: Manteision, Dulliau, ac Awgrymiadau

  Safoni Cyfeiriad 101: Manteision, Dulliau, ac Awgrymiadau

  Pryd oedd y tro diwethaf i chi ddarganfod bod pob cyfeiriad yn eich rhestr yn dilyn yr un fformat ac yn ddi-wall? Byth, iawn? Er gwaethaf yr holl gamau y gall eich cwmni eu cymryd i leihau gwallau data, mae mynd i'r afael â materion ansawdd data - megis camsillafu, meysydd coll, neu fylchau arweiniol - oherwydd mewnbynnu data â llaw - yn anochel. Yn wir, mae'r Athro Raymond R.…

 • Llwyfannau CRM a Data Galluogi Data Marchnata DESelect ar gyfer Salesforce AppExchange

  DESelect: Atebion Galluogi Data Marchnata ar gyfer Salesforce AppExchange

  It is of importance for marketers to establish 1:1 journeys with customers at scale, quickly, and efficiently. One of the most used marketing platforms used for this purpose is the Salesforce Marketing Cloud (SFMC). SFMC offers a wide range of possibilities and combines that multifunctionality with unprecedented opportunities for marketers to connect with customers across different stages of their customer…