Groove: Tocynnau Desg Gymorth ar gyfer Timau Cymorth

Os ydych chi'n dîm gwerthu i mewn, tîm cymorth i gwsmeriaid, neu hyd yn oed asiantaeth rydych chi'n cydnabod yn gyflym sut y gall ceisiadau rhagolygon a chwsmeriaid fynd ar goll yn y don lanw o e-byst y mae pob person yn eu derbyn ar-lein. Rhaid cael gwell ffordd o gasglu, aseinio ac olrhain pob cais agored i'ch cwmni. Dyna lle mae meddalwedd desg gymorth yn cael ei chwarae ac yn helpu i sicrhau bod eich tîm yn canolbwyntio ar eu hymatebolrwydd a'u gwasanaeth cwsmeriaid.