Leanplum: A / B Profwch Eich Cynnwys Symudol a'ch Negeseuon

Gall datblygu a defnyddio cymwysiadau symudol fod yn broses ddiflas, llafurus a rhwystredig i gwmnïau. Weithiau gall cael cymeradwyaeth gan yr App Store fod yn rhyddhad, peidiwch byth â meddwl optimeiddio'ch app symudol. Ac os gwelwch fod cyfleoedd i wella neu bersonoli'r ap, mae'n nodweddiadol yn golygu datblygiad ychwanegol a datganiad newydd. Mae yna ddewisiadau amgen ar gael, serch hynny. Mae Leanplum yn ddatrysiad optimeiddio cwbl integredig ar gyfer apiau symudol i gynorthwyo