Rhifedd: Dangosfwrdd Widget Integredig ar gyfer iOS

Mae Numberics yn caniatáu i ddefnyddwyr iPhone ac iPad greu ac addasu eu dangosfyrddau integredig eu hunain o gasgliad cynyddol o drydydd partïon. Dewiswch o gannoedd o widgets a ddyluniwyd ymlaen llaw i adeiladu trosolwg o ddadansoddeg gwefan, ymgysylltu â'r cyfryngau cymdeithasol, cynnydd prosiectau, sianeli gwerthu, ciwiau cymorth i gwsmeriaid, balansau cyfrifon neu eilrifau o'ch taenlenni yn y cwmwl. Ymhlith y nodweddion mae: teclynnau wedi'u cynllunio ymlaen llaw o wahanol fathau gan gynnwys talpiau rhif, graffiau llinell, siartiau cylch, rhestrau twmffat, a mwy Creu lluosrifau