Lle i gynnal, syndiceiddio, rhannu, optimeiddio a hyrwyddo'ch podlediad

Y llynedd oedd y flwyddyn y ffrwydrodd podlediad mewn poblogrwydd. Mewn gwirionedd, mae 21% o Americanwyr dros 12 oed wedi dweud eu bod wedi gwrando ar bodlediad yn ystod y mis diwethaf, sydd wedi cynyddu’n raddol flwyddyn ar ôl blwyddyn o’r gyfran o 12% yn 2008 a dim ond y nifer hwn a welaf yn parhau i dyfu. Felly ydych chi wedi penderfynu cychwyn eich podlediad eich hun? Wel, mae yna ychydig o bethau i'w hystyried yn gyntaf - lle byddwch chi'n cynnal

A yw Chwilio Llais ar y Cusp o Drawsnewid Masnach?

Efallai mai Sioe Amazon yw'r pryniant gorau i mi ei wneud yn ystod y 12 mis diwethaf. Prynais un ar gyfer fy Mam, sy'n byw o bell ac yn aml yn cael problemau gyda chysylltedd symudol. Nawr, mae hi'n gallu dweud wrth y Sioe i fy ffonio ac rydyn ni'n gwneud galwad fideo o fewn eiliadau. Roedd fy Mam wrth ei bodd gymaint nes iddi brynu un i'w hwyrion fel y gallai hefyd gadw mewn cysylltiad â nhw. Dwi hefyd yn gallu