Animaker: Stiwdio Animeiddio Do-It-Yourself, Golygydd Fideo Marchnata, ac Adeiladwr Ad Fideo

Mae fideo wedi'i animeiddio a byw yn hanfodol i bob sefydliad. Mae fideos yn ddeniadol iawn, yn gallu egluro cysyniadau anodd yn gryno a darparu profiad sy'n weledol ac yn glywadwy. Er bod fideo yn gyfrwng anhygoel, mae'n aml yn anorchfygol i fusnesau bach neu farchnatwyr oherwydd yr adnoddau sydd eu hangen: Offer fideo a sain proffesiynol ar gyfer recordio. Trosglwyddiadau llais proffesiynol ar gyfer eich sgriptiau. Graffeg ac animeiddiadau proffesiynol i'w hymgorffori. Ac, efallai, y drutaf a

Sut I Greu Delweddau Syfrdanol Ar Gyfer Straeon Instagram

Mae gan Instagram fwy na 500 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob dydd, sy'n golygu bod o leiaf hanner sylfaen defnyddwyr gyffredinol Instagram yn gweld neu'n creu straeon bob dydd. Mae Straeon Instagram ymhlith y ffyrdd gorau y gallwch eu defnyddio i gysylltu â'ch cynulleidfa darged oherwydd ei nodweddion anhygoel sy'n newid yn barhaus. Yn ôl yr ystadegau, dywed 68 y cant o'r millennials eu bod yn gwylio Straeon Instagram. Gyda'r nifer uchel o ddefnyddwyr yn dilyn ffrindiau, enwogion,

Galwad i Weithredu: Beth yw CTA? Cynyddu Eich CTR!

Mae'n ymddangos yn eithaf amlwg pan ofynnwch y cwestiwn, Beth yw Galwad i Weithredu neu CTA, ond yn aml mae'n gyfle a gollwyd neu'n gyfle sydd wedi'i gam-drin i yrru darllenwyr, gwrandawyr a dilynwyr yn ddyfnach i ymgysylltu â'ch brand. Beth yw galwad i weithredu? Mae galwad i weithredu fel arfer fel rhanbarth o'r sgrin sy'n gyrru'r darllenydd i glicio drwodd i ymgysylltu â brand â brand. Weithiau mae'n ddelwedd, weithiau dim ond botwm,

5 Elfen Dylunio E-bost Rhyngweithiol sy'n Cynyddu Cyfraddau Clicio Trwodd

Nid wyf yn siŵr a oes unrhyw beth mwy rhwystredig na rhaglennu e-bost a sicrhau ei fod yn gweithio neu fod pob eithriad yn cael ei drin ar draws yr holl gleientiaid e-bost. Mae gwir angen i'r diwydiant fod â safon ar gyfer ymarferoldeb e-bost yn union fel y maent wedi'i gyflawni gyda phorwyr. Os byddwch chi'n agor unrhyw e-bost ymatebol wedi'i ddylunio'n dda ac sy'n edrych yn wych ar draws porwyr fe welwch ddilyniant hodgepodge o haciau i'w gael i weithio ac edrych cystal â phosib. A hyd yn oed wedyn byddwch chi