Defnyddiwch jQuery i Wrando A Phasio Olrhain Digwyddiad Google Analytics Am Unrhyw Glic

Rwy'n synnu nad yw mwy o integreiddiadau a systemau yn cynnwys Olrhain Digwyddiad Google Analytics yn eu platfformau yn awtomatig. Mae llawer o fy amser yn gweithio ar wefannau cleientiaid yn datblygu olrhain ar gyfer Digwyddiadau i roi'r wybodaeth sydd ei hangen arnynt i'r cleient ar ba ymddygiadau defnyddwyr sy'n gweithio neu ddim yn gweithio ar y wefan. Yn fwyaf diweddar, ysgrifennais am sut i olrhain cliciau post, cliciau ffôn, a chyflwyniadau ffurflen Elementor. Rydw i'n mynd i barhau i rannu'r atebion

Sut mae CRM eFasnach o fudd i Fusnesau B2B a B2C

Mae newid sylweddol yn ymddygiad cwsmeriaid wedi effeithio ar lawer o ddiwydiannau yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ond y sector e-fasnach sydd wedi cael ei daro galetaf. Mae cwsmeriaid sy'n ddeallus yn ddigidol wedi troi at ymagwedd bersonol, profiad siopa digyffwrdd, a rhyngweithiadau aml-sianel. Mae'r ffactorau hyn yn gwthio manwerthwyr ar-lein i fabwysiadu systemau ychwanegol i'w cynorthwyo i reoli perthnasoedd cwsmeriaid a sicrhau profiad personol yn wyneb cystadleuaeth ffyrnig. Yn achos cwsmeriaid newydd, mae angen

Tueddiadau MarTech Sy'n Gyrru Trawsnewid Digidol

Mae llawer o arbenigwyr marchnata yn gwybod: dros y deng mlynedd diwethaf, mae technolegau marchnata (Martech) wedi ffrwydro mewn twf. Nid yw'r broses dwf hon yn mynd i arafu. Mewn gwirionedd, mae astudiaeth ddiweddaraf 2020 yn dangos bod dros 8000 o offer technoleg marchnata ar y farchnad. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn defnyddio mwy na phum offeryn ar ddiwrnod penodol, a mwy nag 20 yn gyffredinol wrth weithredu eu strategaethau marchnata. Mae llwyfannau Martech yn helpu'ch busnes i adennill y buddsoddiad a'r help

Credadwy: Dewis Amgen Ysgafn, Cwci i Google Analytics

Yr wythnos hon, roeddwn i'n gallu treulio peth amser gyda rhai pobl hŷn marchnata o Brifysgol leol a gwnaethon nhw ofyn pa sgiliau sylfaenol y gallen nhw weithio arnyn nhw i fod yn fwy dymunol i gyflogwyr. Fe wnes i drafod Google Analytics yn llwyr ... yn bennaf oherwydd ei fod yn offeryn eithaf cymhleth rydw i'n gweld nifer cynyddol o gwmnïau yn gwneud penderfyniadau ofnadwy ag ef. Bydd anwybyddu hidlwyr, digwyddiadau, ymgyrchoedd, nodau, ac ati yn darparu data a fydd bron bob amser yn eich arwain i lawr yr anghywir

Sut i Olrhain Cyflwyniadau Ffurflen Elementor mewn Digwyddiadau Google Analytics gan ddefnyddio JQuery

Rydw i wedi bod yn gweithio ar safle WordPress cleient am yr wythnosau diwethaf sydd â chryn dipyn o gymhlethdodau. Maent yn defnyddio WordPress gydag integreiddiad i ActiveCampaign ar gyfer meithrin arweinwyr ac integreiddiad Zapier i Zendesk Sell trwy Elementor Forms. Mae'n system wych ... yn cychwyn ymgyrchoedd diferu i bobl sy'n gofyn am wybodaeth ac yn gwthio arweiniad i'r cynrychiolydd gwerthu priodol pan ofynnir amdano. Mae hyblygrwydd ffurf Elementor ac edrychiad a