Sut Rydych yn Defnyddio Dadansoddiad Priodoli ar gyfer Cipolwg Marchnata Cryfach

Mae nifer y pwyntiau cyffwrdd rydych chi'n rhyngweithio â chwsmeriaid drwyddynt - a'r ffyrdd maen nhw'n dod ar draws eich brand - wedi ffrwydro yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn y gorffennol, roedd y dewisiadau'n syml: roeddech chi'n rhedeg hysbyseb argraffu, hysbyseb ddarlledu, post uniongyrchol efallai, neu ryw gyfuniad. Heddiw mae chwilio, arddangos ar-lein, cyfryngau cymdeithasol, symudol, blogiau, gwefannau agregwyr, ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Gyda chynyddu pwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid hefyd wedi dod yn fwy craffu

Nid Chi yw'r unig un sy'n cael trafferth gyda dadansoddeg

Rydym wedi darparu'r diffiniad o ddadansoddeg yn ogystal â rhestru'r holl ddadansoddeg marchnata ar-lein y gallwch ddod o hyd iddo i'ch cynorthwyo i fesur effaith eich strategaethau marchnata. Fodd bynnag, fel y gallwch weld yn ôl rhai o'r ystadegau isod, mae marchnatwyr yn parhau i gael trafferth gyda'u hopsiynau a'u canlyniadau dadansoddeg. Rwy'n credu mai craidd hyn yw bod dadansoddeg yn amlach yn darparu tunnell o wybodaeth, heb ddarparu unrhyw argymhellion ar gyfer atebion. Fel

Nid yw Gwrando yn Ddigonol. Mae angen y 4 Elfen ar gyfer Llwyddiant ar eich Strategaeth Gymdeithasol!

Yn hollol hoff o'r neges yma gan fanwerthwr premiwm De Affrica, Woolworths. Mae'r Golygydd Digidol Sam Wilson yn trafod sut mae cynhyrchion Socialbakers, Analytics and Builder, yn galluogi ei thîm i ysgogi ymgysylltiad brand a darparu mewnwelediadau cymdeithasol pwerus i swyddogion gweithredol cwmnïau. Mae strategaeth Woolworth y tu hwnt i ddim ond gwrando ac ymateb trwy'r cyfryngau cymdeithasol. Soniodd Sam am 4 elfen arall sydd wedi eu helpu i lwyddo, yn allanol a chyda'u harweinyddiaeth fewnol. Dadansoddiad - mynediad i dafell a dis

Y Conundrum Marchnata Cynnwys

P'un a ydych chi ar draws y pwll neu yma yn yr America, nid wyf yn credu bod yr heriau gyda marchnata cynnwys yn ddifater ... mae datblygu strategaeth bwyllog sy'n datblygu cynnwys cymhellol sy'n berthnasol i'ch cynulleidfaoedd ar draws cyfryngau a lefelau bwriad yn anodd. Nid oes unrhyw gyfrinach, mae'n waith caled yn syml. Fel y byddai llawer ohonom wedi disgwyl i'w canfyddiadau ddatgelu bod cyllidebau cynnwys i fod i godi yn 2014. Ond er bod buddsoddiad yn cynyddu, mae llawer o farchnatwyr yn dal i beidio

Canllaw i Awtomeiddio SEO

Enw'r ffeithlun hwn yw Canllaw Darluniadol i Awtomeiddio SEO, ond nid yw'n ymwneud ag awtomeiddio mewn gwirionedd, mae'n ymwneud â'r broses sy'n ofynnol i wella eich canlyniadau marchnata peiriannau chwilio gyda strategaeth barhaus. Gellir awtomeiddio agweddau ar y broses ... ond os ydych chi'n gwneud pethau fel prynu ac awtomeiddio backlinks, mae'ch cwmni'n anelu am drafferth. Proses â llaw yw optimeiddio peiriannau chwilio i raddau helaeth sy'n gofyn i chi wneud llawer o ymchwil, gwneud y gorau o'ch cynnwys,