Omnify: Llwyfan Archebu, Archebu a Thalu Ar-lein

Os ydych chi'n gampfa, stiwdio, hyfforddwr, tiwtor, hyfforddwr, neu unrhyw fath arall o fusnes lle mae angen i chi gadw amser, cymryd taliadau, rheoli nodiadau atgoffa cwsmeriaid, a chyfleu cynigion i'ch cwsmeriaid, mae Omnify yn ddatrysiad pwrpasol penodol ar gyfer mae angen i'ch busnes ... p'un a ydych chi'n seiliedig ar leoliad neu'n fusnes ar-lein. Omnify System Archebu Derbyn Archebion, Taliadau a Rheoli Waitlistiaid o'r we a symudol. Creu blociau o slotiau sydd ar gael trwy'r dydd, amseroedd clustogi, cyfyngu'r nifer

GoSite: Llwyfan All-In-One i Fusnesau Bach Fynd yn Ddigidol

Nid yw integreiddiadau yn arbennig o hawdd rhwng y gwasanaethau sydd eu hangen ar eich busnesau bach a'r llwyfannau sydd ar gael. Er mwyn i awtomeiddio mewnol a phrofiad cwsmeriaid di-dor weithio'n dda gall fod y tu allan i'r gyllideb i'r mwyafrif o fusnesau bach. Mae angen ymarferoldeb ar fusnesau bach sy'n rhychwantu'r mwyafrif o lwyfannau: Gwefan - gwefan lân sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer chwiliad lleol. Negesydd - y gallu i gyfathrebu'n effeithiol ac yn hawdd mewn amser real gyda rhagolygon. Archebu - amserlennu hunanwasanaeth gyda chanslo, nodiadau atgoffa a

vCita: Penodiadau, Taliadau, a Phorth Cyswllt ar gyfer Safleoedd Busnesau Bach

Mae LiveSite gan vCita yn cymryd yr holl anhawster o ran gosod apwyntiadau, taliadau ar-lein, rheoli cyswllt a hyd yn oed rhannu dogfennau ac yn ei roi mewn sleid hardd ar eich gwefan. Nodweddion Allweddol LiveSite gan vCita Contact Management - Cipio gwybodaeth am gleientiaid a symleiddio eu deialog â'ch tîm. Mae'r rhyngwyneb gwe yn caniatáu ichi reoli cysylltiadau, cael mewnwelediadau, olrhain rhyngweithio cleientiaid, ymateb a gwaith dilynol gan ddefnyddio unrhyw ddyfais. Gallwch hyd yn oed awtomeiddio cyfathrebu, hysbysiadau a nodiadau atgoffa cleientiaid.

Schedulicity: Integreiddiad Penodiad SaaS

Os nad ydych wedi clywed am Schedulicity, byddwch .. neu byddwch yn ei ddefnyddio cyn bo hir! Eisoes hyd at 15,000 o ddefnyddwyr, mae Schedulicity yn darparu unrhyw fusnes sy'n gosod apwyntiadau i ymgorffori hunan-amserlennu ar-lein, facebook a symudol yn hawdd i'w busnes. Mae'r system yn fforddiadwy iawn ... $ 19 y mis i ddefnyddiwr sengl neu $ 34 y mis i ddefnyddwyr lluosog. Lansiwyd y cwmni flwyddyn a hanner yn ôl ac mae ganddo set nodwedd gadarn a chyflawn sy'n canolbwyntio

Beth sy'n Eich pasio heibio?

Ddoe cefais ginio gyda ffrind da i mi, Bill. Wrth i ni fwyta ein cawl tortilla cyw iâr gwych yn Scotty's Brewhouse, trafododd Bill a minnau'r foment lletchwith honno lle mae methiant yn newid i lwyddiant. Rwy'n credu bod pobl wirioneddol dalentog yn gallu delweddu risg a gwobr a gweithredu yn unol â hynny. Maent yn neidio ar gyfle, hyd yn oed os yw'r risg yn anorchfygol ... ac yn aml mae'n arwain at eu llwyddiant. Os ydw i'n eich colli chi, cadwch gyda mi. Dyma an