Eich Llyfr Chwarae Brand Ar Gyfer Cyflwyno Tymor Gwyliau 2020 Llwyddiannus

Mae'r pandemig COVID-19 wedi cael effaith ddramatig ar fywyd fel rydyn ni'n ei wybod. Mae normau ein gweithgareddau a'n dewisiadau o ddydd i ddydd, gan gynnwys yr hyn rydyn ni'n ei brynu a sut rydyn ni'n mynd ati i wneud hynny, wedi newid heb unrhyw arwydd o ddychwelyd yn ôl i hen ffyrdd unrhyw bryd yn fuan. Gan wybod bod y gwyliau rownd y gornel, bydd gallu deall a rhagweld ymddygiad defnyddwyr yn ystod yr amser anarferol o brysur hwn o'r flwyddyn yn allweddol i guradu llwyddiant, eithriadol.

Cyfathrebu Amser Real: Beth yw WebRTC?

Mae cyfathrebu amser real yn newid sut mae cwmnïau'n defnyddio eu presenoldeb ar y we i ryngweithio'n rhagweithiol â rhagolygon a chwsmeriaid. Beth yw WebRTC? Mae Web Real-Time Communication (WebRTC) yn gasgliad o brotocolau cyfathrebu ac APIs a ddatblygwyd yn wreiddiol gan Google sy'n galluogi cyfathrebu llais a fideo amser real dros gysylltiadau rhwng cyfoedion a chyfoedion. Mae WebRTC yn caniatáu i borwyr gwe ofyn am wybodaeth amser real gan borwyr defnyddwyr eraill, gan alluogi cyfathrebu cyfoedion-i-gymar a grŵp amser real gan gynnwys llais, fideo, sgwrsio, trosglwyddo ffeiliau, a sgrin

Llwyfan Penderfynu Amser Real Bluecore ar gyfer eTail

Chi yw'r marchnatwr. Beth ydych chi'n mynd i'w wneud nesaf? Mae hwn yn gwestiwn y mae marchnatwyr yn ei ofyn i'w hunain yn gyson. Mae data bellach yn llifo i sefydliadau ar gyflymder a chyfaint uwch nag erioed, a gall y broses o drefnu a gweithredu ar y data hwn fod yn parlysu. I ddechrau, rydych chi'n cael y dasg o wybod amrywiaeth o bethau am eich cwsmeriaid: Pwy yw fy nghwsmeriaid mwyaf gwerthfawr? Pwy yw fy nghwsmeriaid sydd ond yn prynu eitemau gostyngedig? Pa gwsmeriaid ydw i yn eu cylch

Cipolwg ar Farchnata Hapchwarae Symudol, y Dysgiadau Gorau gan Weithredwyr

Degawd i mewn ac mae ffonau smart wedi cymryd drosodd yn dda ac yn wirioneddol. Mae data’n dangos erbyn 2018, y bydd 2.53 biliwn o ddefnyddwyr ffonau clyfar ledled y byd. Mae gan y defnyddiwr cyffredin 27 ap ar ei ddyfais. Sut mae busnesau'n torri trwy'r sŵn pan mae cymaint o gystadleuaeth? Mae'r ateb yn gorwedd mewn dull wedi'i seilio ar ddata tuag at farchnata apiau a deall yr hyn a ddysgwyd gan farchnatwyr symudol sy'n ei ladd yn eu meysydd. Y sector hapchwarae,

Pobi mewn “Cudd-wybodaeth” i Ymgyrchoedd Gyrru i'r We

Mae'r ymgyrch fodern “gyrru i'r we” yn llawer mwy na dim ond gwthio defnyddwyr i dudalen lanio gysylltiedig. Mae'n defnyddio technoleg a meddalwedd marchnata sy'n esblygu'n barhaus, ac yn deall sut i greu ymgyrchoedd deinamig a phersonol sy'n cynhyrchu canlyniadau ar y we. Newid mewn Ffocws Mantais sydd gan asiantaeth ddatblygedig fel Hawthorne yw'r gallu i edrych nid yn unig ar ddadansoddeg, ond hefyd i ystyried profiad ac ymgysylltiad cyffredinol y defnyddiwr. Dyma