Audiense Connect: Y Llwyfan Marchnata Twitter Mwyaf Uwch ar gyfer Menter

Tra bod llawer o'r byd wedi mabwysiadu sianeli cyfryngau cymdeithasol eraill, rwy'n parhau i fod yn ffan enfawr o Twitter. Ac mae Twitter yn parhau i helpu i yrru traffig i'm safleoedd personol a phroffesiynol felly dwi byth yn mynd i roi'r gorau iddi unrhyw bryd yn fuan! Mae Audiense Connect yn blatfform a adeiladwyd ar gyfer Marchnata Twitter menter ac y mae miloedd o frandiau ac asiantaethau yn ymddiried ynddo ledled y byd i: Rheoli a Dadansoddi Cymunedol - Sicrhewch wybodaeth gywir am eich cymuned ar

Popeth y bydd angen i chi erioed ei wybod am “yr Amseroedd Gorau”

Os na fyddaf byth yn rhannu ffeithlun amser gorau arall, byddaf yn hapus mai hwn yw'r olaf. Ac rydw i wir yn gobeithio y byddwch chi'n ei rannu hefyd. Rwy'n griddfan yn llwyr bob tro rwy'n gweld yr amser gorau i ffeithlun. Yr amser gorau i drydar. Yr amser gorau i ddiweddaru ar Facebook. Yr amser gorau i anfon e-bost. Yr amser gorau i ddiweddaru LinkedIn. Yr amser gorau i flogio. Argh ... mae wir yn fy ngyrru'n hollol wallgof. Pryd bynnag mae rhywun yn rhannu un o