Stopiwch Ddweud Mae Rhychwantu Sylw yn Gostwng, NID ydyn nhw!

Rydyn ni'n caru cynnwys byrbrydau lawn cymaint â'r person nesaf, ond rwy'n credu bod camsyniad enfawr yn ein diwydiant. Mae'r syniad bod rhychwantu sylw yn lleihau yn gofyn am rywfaint o gyd-destun o'i gwmpas. Yn gyntaf, rwy'n anghytuno'n llwyr fod pobl yn gwario llai o egni yn addysgu eu hunain ynghylch eu penderfyniad prynu nesaf. Mae defnyddwyr a busnesau a dreuliodd lawer o amser cyn gwneud ymchwil yn dal i wneud llawer o ymchwil nawr. Rhedais adroddiadau dadansoddeg