Esblygiad Dynamig Teledu yn Parhau

Wrth i ddulliau hysbysebu digidol amlhau a chyffroi, mae cwmnïau'n cyllido mwy o arian i hysbysebu teledu i gyrraedd gwylwyr sy'n treulio 22-36 awr yn gwylio'r teledu bob wythnos. Er gwaethaf yr hyn y gallai sibrydion y diwydiant hysbysebu ein harwain i gredu dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf gan nodi dirywiad teledu fel yr ydym yn ei wybod, mae hysbysebu teledu yn lle hynny yn fyw, yn dda, ac yn cynhyrchu canlyniadau cadarn. Mewn astudiaeth ddiweddar gan MarketShare a ddadansoddodd berfformiad hysbysebu ar draws allfeydd diwydiant a chyfryngau fel

Google ac AMEX Cynhyrchu Fideos Am Ddim ar gyfer Busnesau Bach

Yn berchen ar fusnes bach? Mae ymchwil Google yn dangos y gall fideo ar-lein roi hwb i werthiannau yn y siop 6%, a rhoi hwb i alw brand gymaint â 50%. Mae Google ac American Express yn ymuno ac yn cynhyrchu fideos ar gyfer busnesau bach i hyrwyddo eu busnes bach trwy ddefnyddio fideo. Offeryn am ddim i fusnesau bach gan Google ac American Express yw My Business Story. Mae'r offeryn yn cynnig canllaw cam wrth gam i berchnogion busnesau bach ei greu