A yw Eich Tudalen Amdanom Ni yn Dilyn yr Arferion Gorau hyn?

Mae tudalen Amdanom Ni yn un o'r tudalennau hynny y manylir arnynt ym mhob rhestr wirio gwefan. Mae'n dudalen fwy beirniadol nag y mae cwmnïau'n rhoi clod iddi. Mae darpar weithwyr a chleientiaid yn aml yn gweld tudalen wych Amdanom Ni i ddysgu mwy am y bobl y tu ôl i gwmni. Rydyn ni'n aml yn anghofio nad nodweddion a buddion yn unig y mae'r rhagolygon ar eu hôl - maen nhw eisiau teimlo'n hyderus eu bod nhw'n mynd i weithio gyda phobl maen nhw'n ymddiried ynddynt