JungleScout: Offer a Hyfforddiant I Lansio a Thyfu Eich Gwerthiant Ar Amazon

Nid oes unrhyw danddatgan effaith Amazon ar fanwerthu ac eFasnach. Heb sôn am y dinistr a ddigwyddodd yn y diwydiant manwerthu oherwydd y pandemig a'r penderfyniad dilynol i gloi mwyafrif helaeth y manwerthwyr bach. Heddiw, mae mwy na 60 y cant o ddefnyddwyr yn cychwyn eu chwiliadau siopa ar-lein ar Amazon. Cynyddodd refeniw Amazon gan ei werthwyr marchnad fwy na 50 y cant yn 2020 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 2021 A ddaw

Pam Mae 542 Hangers Banana ar Amazon

Mae 542 o wahanol hongian banana ar Amazon ... yn amrywio mewn pris o $ 5.57 i $ 384.23. Mae'r crogfachau banana mwyaf rhad yn fachau syml rydych chi'n eu mowntio o dan eich cabinetry. Y crogwr banana drutaf yw'r crogwr banana Chabatree hardd hwn sydd wedi'i grefftio â llaw a'i wneud allan o adnoddau pren cynaliadwy. O ddifrif ... edrychais arnyn nhw. Fe wnes i gyfrif y canlyniadau, eu didoli yn ôl pris, ac yna gwnes i dunnell o ymchwil crog banana. Ar hyn o bryd,

Volusion: Adeiladwr Gwefan E-Fasnach All-in-One

Mae platfform popeth-mewn-un Volusion yn ei gwneud hi'n hawdd sefydlu'ch siop mewn munudau. Mae eu platfform yn ei gwneud hi'n hawdd rhedeg eich siop, derbyn taliadau cardiau credyd, stocio eitemau neu ddiweddaru dyluniad eich gwefan. Mae eu platfform e-fasnach yn grymuso gwerthwyr i gychwyn gyda rhyngwyneb defnyddiwr gwych a nodweddion gwych. Nodweddion Adeiladwr E-Fasnach Volusion: Golygydd Siop - Addasu edrychiad a theimlad eich gwefan gyda themâu a ddyluniwyd yn broffesiynol a'n golygydd gwefan pwerus.

Sut i Ddylunio, Ysgrifennu, a Chyhoeddi Eich Ebook Gan ddefnyddio Google Docs

Os ydych chi wedi mynd i lawr y ffordd o ysgrifennu a chyhoeddi e-lyfr, rydych chi'n gwybod nad yw chwarae gyda mathau o ffeiliau EPUB, trawsnewidiadau, dylunio a dosbarthu ar gyfer y gwangalon. Mae yna nifer sylweddol o atebion ebook allan a fydd yn eich helpu trwy'r broses a chael eich ebook ar Google Play Books, y Kindle a dyfeisiau eraill. Mae e-lyfrau yn ffordd wych i gwmnïau leoli eu hawdurdod yn eu gofod ac a

Sut i Wneud Archwiliad SEO Cyflawn

Beth yw elfennau sylfaenol Archwiliad SEO? Mae'r erthygl hon a'r ffeithlun yn darparu agweddau technegol archwilio eich gwefan i ddechreuwr.

Sut mae Cyflymder Safle yn Effeithio ar Gyfraddau Trosi E-Fasnach Symudol

Fe wnaethom integreiddio rhaglen wobrwyo a datblygu sawl llif awtomeiddio marchnata personol a soffistigedig ar gyfer cleient e-fasnach a gynyddodd eu refeniw yn ddramatig. Wrth i ni barhau i wylio defnyddwyr yn llifo o'r e-byst trwy drawsnewidiadau, gwnaethom nodi sawl problem gyda'u gwesteiwr a'u platfform a oedd yn effeithio'n sylweddol ar gyflymder y safle - gan rwystro eu darpar gwsmeriaid a gyrru cyfraddau gadael i fyny - yn enwedig ar ddyfeisiau symudol. Pam Mae Tudalen Speed ​​yn Bwysig Mae'n wych gweithio ar farchnata

Mae TaxJar yn Cyflwyno Emmet: Deallusrwydd Artiffisial Treth Gwerthu

Un o heriau mwy chwerthinllyd e-fasnach y dyddiau hyn yw bod pob llywodraeth leol eisiau neidio ar fwrdd a phennu eu treth werthu eu hunain i gynhyrchu mwy o refeniw i'w rhanbarth. Hyd heddiw, mae dros 14,000 o awdurdodaethau trethu yn yr Unol Daleithiau gyda 3,000 o gategorïau treth cynnyrch. Nid yw'r person cyffredin sy'n gwerthu ffasiwn ar-lein yn sylweddoli bod y ffwr y gwnaethon nhw ei ychwanegu at gynnyrch bellach yn dosbarthu eu dillad yn wahanol ac yn gwneud y pryniant hwnnw

Infograffig: Mae Strategaethau Newydd yn Dod i'r Amlwg i Gyrru Twf Manwerthu Gyda Google Ads

Yn ei bedwaredd astudiaeth flynyddol ar berfformiad y diwydiant manwerthu yn Google Ads, mae Sidecar yn argymell bod manwerthwyr e-fasnach yn ailfeddwl am eu strategaethau ac yn dod o hyd i'r gofod gwyn. Cyhoeddodd y cwmni'r ymchwil yn ei Adroddiad Meincnodau 2020: Google Ads in Retail, astudiaeth gynhwysfawr ar berfformiad y sector manwerthu yn Google Ads. Mae canfyddiadau Sidecar yn nodi gwersi allweddol i fanwerthwyr eu hystyried trwy gydol 2020, yn enwedig yng nghanol yr amgylchedd hylif a grëwyd gan yr achosion o COVID-19. Roedd 2019 yn fwy cystadleuol nag erioed,