Ble i Archebu Pecynnu Cynaliadwy Eco-Gyfeillgar ar gyfer Eich Cynhyrchion E-Fasnach

Anaml mae wythnos yn mynd heibio nad ydw i'n cael rhyw fath o ddanfoniad i'm cartref. Mae gen i fywyd prysur iawn felly mae'n rhy anodd mynd i'r afael â'r hwylustod o gael nwyddau neu nwyddau i'w dosbarthu gan Amazon Key y tu mewn i'm garej. Wedi dweud hynny, rwy'n eithaf ymwybodol o'r ffaith bod llawer o wastraff yn gysylltiedig â fy arferion. Un nodyn diddorol yw tra bod fy min ailgylchu yn cael ei ddewis

Ystadegau Defnydd Rhyngrwyd 2021: Nid yw'r Data byth yn Cysgu 8.0

Mewn byd sy'n cael ei ddigido fwyfwy, wedi'i waethygu gan ymddangosiad COVID-19, mae'r blynyddoedd hyn wedi cyflwyno cyfnod newydd lle mae technoleg a data yn chwarae rhan fwy a hanfodol yn ein bywydau bob dydd. I unrhyw farchnatwr neu fusnes allan yna, mae un peth yn sicr: heb os, mae dylanwad y defnydd o ddata yn ein hamgylchedd digidol modern wedi cynyddu gan ein bod ynghanol trwchus ein pandemig presennol. Rhwng cwarantîn a chloi swyddfeydd yn eang,

Onollo: Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol ar gyfer E-Fasnach

Mae fy nghwmni wedi bod yn cynorthwyo ychydig o gleientiaid i weithredu ac ehangu eu hymdrechion marchnata Shopify dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Oherwydd bod gan Shopify gyfran marchnad mor enfawr yn y diwydiant e-fasnach, fe welwch fod yna dunnell o integreiddiadau wedi'u cynhyrchu sy'n gwneud bywyd yn haws i farchnatwyr. Bydd gwerthiannau masnach gymdeithasol yr Unol Daleithiau yn tyfu mwy na 35% i ragori ar $ 36 biliwn yn 2021. Cudd-wybodaeth Mewnol Mae twf masnach gymdeithasol yn gyfuniad o integredig

JungleScout: Offer a Hyfforddiant I Lansio a Thyfu Eich Gwerthiant Ar Amazon

Nid oes unrhyw danddatgan effaith Amazon ar fanwerthu ac eFasnach. Heb sôn am y dinistr a ddigwyddodd yn y diwydiant manwerthu oherwydd y pandemig a'r penderfyniad dilynol i gloi mwyafrif helaeth y manwerthwyr bach. Heddiw, mae mwy na 60 y cant o ddefnyddwyr yn cychwyn eu chwiliadau siopa ar-lein ar Amazon. Cynyddodd refeniw Amazon gan ei werthwyr marchnad fwy na 50 y cant yn 2020 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 2021 A ddaw

Pam Mae 542 Hangers Banana ar Amazon

Mae 542 o wahanol hongian banana ar Amazon ... yn amrywio mewn pris o $ 5.57 i $ 384.23. Mae'r crogfachau banana mwyaf rhad yn fachau syml rydych chi'n eu mowntio o dan eich cabinetry. Y crogwr banana drutaf yw'r crogwr banana Chabatree hardd hwn sydd wedi'i grefftio â llaw a'i wneud allan o adnoddau pren cynaliadwy. O ddifrif ... edrychais arnyn nhw. Fe wnes i gyfrif y canlyniadau, eu didoli yn ôl pris, ac yna gwnes i dunnell o ymchwil crog banana. Ar hyn o bryd,