JungleScout: Offer a Hyfforddiant I Lansio a Thyfu Eich Gwerthiant Ar Amazon

Nid oes unrhyw danddatgan effaith Amazon ar fanwerthu ac eFasnach. Heb sôn am y dinistr a ddigwyddodd yn y diwydiant manwerthu oherwydd y pandemig a'r penderfyniad dilynol i gloi mwyafrif helaeth y manwerthwyr bach. Heddiw, mae mwy na 60 y cant o ddefnyddwyr yn cychwyn eu chwiliadau siopa ar-lein ar Amazon. Cynyddodd refeniw Amazon gan ei werthwyr marchnad fwy na 50 y cant yn 2020 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 2021 A ddaw