Beth Yw Rhwydwaith Cyflenwi Cynnwys (CDN)?

Er bod prisiau'n parhau i ostwng ar westeio a lled band, gall fod yn eithaf drud dal i gynnal gwefan ar blatfform cynnal premiwm. Ac os nad ydych chi'n talu llawer, mae'n debyg bod eich gwefan yn eithaf araf - gan golli'ch busnes sylweddol. Wrth i chi feddwl am eich gweinyddwyr sy'n cynnal eich gwefan, mae'n rhaid iddyn nhw ddioddef llawer o geisiadau. Efallai y bydd rhai o'r ceisiadau hynny'n gofyn i'ch gweinydd gyfathrebu ag eraill

Mae CDN Mobile Expresslane PacketZoom wedi Partneru ag Amazon Cloudfront

Cyhoeddodd PacketZoom, cwmni sy'n gwella perfformiad cymwysiadau symudol trwy dechnoleg rhwydweithio symudol mewn app, bartneriaeth ag Amazon CloudFront i gynnwys CloudFront yng ngwasanaeth Mobile Expresslane PacketZoom. Mae'r datrysiad bwndelu yn cynnig y llwyfan symudol cyntaf a'r unig blatfform i ddatblygwyr ap symudol ar gyfer eu holl anghenion perfformiad rhwydwaith. Dyma'r platfform symudol popeth-mewn-un cyntaf sy'n mynd i'r afael â'r holl anghenion perfformiad ar gyfer apiau symudol - mesur, perfformiad y filltir olaf, a pherfformiad milltir ganol. Mae uchafbwyntiau'r gwasanaeth yn cynnwys: Mobile Expresslane PacketZoom