Gochelwch - Mae Google Search Console yn Anwybyddu Eich Longtail

Fe wnaethom ddatgelu mater rhyfedd arall ddoe wrth adolygu perfformiad peiriannau chwilio organig ein cleientiaid. Fe wnes i allforio ac adolygu data argraff a chlicio o Google Search Console Tools a sylwi nad oedd unrhyw gyfrifiadau isel, dim ond seroau a chyfrifon mawr. Mewn gwirionedd, pe baech yn credu data Gwefeistri Google, yr unig dermau gwych a oedd yn gyrru traffig oedd yr enw brand a'r termau cystadleuol iawn yr oedd y cleient yn graddio arnynt. Mae yna broblem, serch hynny.

Rhaid i Ymchwil Allweddair Ateb y Cwestiynau hyn

Rydyn ni wedi gwylio llawer o gwmnïau'n gwneud yr hyn maen nhw'n ei alw'n ymchwil allweddair ac rydw i'n synnu faint o wybodaeth maen nhw'n ei cholli wrth gynghori cwmnïau ar ba eiriau allweddol i'w targedu â'u strategaethau marchnata cynnwys. Dyma rai cwestiynau pwysig rydyn ni'n eu hateb Pa eiriau allweddol sy'n gyrru trosiadau? Os nad ydych chi'n gwybod, byddwn yn argymell trosoledd dadansoddeg yn iawn ac adrodd er mwyn i chi allu nodi'r allweddeiriau sy'n gyrru busnes ... nid traffig. Camgymeriad allweddol a welwn gan lawer

A yw'ch Safle Organig yn Bwysig?

Amser i mi ruffle rhai plu SEO eto! Heddiw, penderfynais lawrlwytho fy stats o Google Search Console a gwneud rhywfaint o gloddio ar y traffig rydw i'n ei gael o chwilio organig. Martech Zone yn rhengoedd anhygoel o uchel ar nifer o eiriau allweddol gyda dwsinau o rengoedd # 1 ar eiriau allweddol cystadleuol iawn, cyfaint uchel. Rydym i gyd yn gwybod po uchaf yw'r safle, yr uchaf yw'r gyfradd clicio drwodd ar dudalen canlyniadau peiriannau chwilio. Ond