Marchnata: Alinio'ch Timau Gwerthu a Marchnata B2B

Gyda gwybodaeth a thechnoleg ar flaenau ein bysedd, mae'r daith brynu wedi newid yn aruthrol. Bellach mae prynwyr yn gwneud eu hymchwil ymhell cyn siarad â chynrychiolydd gwerthu, sy'n golygu bod marchnata'n chwarae mwy o ran nag erioed o'r blaen. Dysgwch fwy am bwysigrwydd “smarketing” i'ch busnes a pham y dylech chi fod yn alinio'ch timau gwerthu a marchnata. Beth Yw 'Smarketing'? Mae marchnata yn gwisgo'ch tîm gwerthu a'ch timau marchnata. Mae'n canolbwyntio ar alinio nodau a chenadaethau

5 Dimensiynau Rhagoriaeth Gweithrediadau Marchnata

Am dros ddegawd, rydym wedi arsylwi Gweithrediadau Gwerthu yn helpu i fonitro a gweithredu strategaethau gwerthu mewn amser real mewn sefydliadau. Tra bod yr Is-lywydd yn gweithio ar strategaethau a thwf tymor hir, roedd gweithrediadau gwerthu yn fwy tactegol ac yn darparu arweinyddiaeth a hyfforddiant dyddiol i gadw'r bêl i symud. Dyma'r gwahaniaeth rhwng y prif hyfforddwr a'r hyfforddwr tramgwyddus. Beth yw Gweithrediadau Marchnata? Gyda dyfodiad strategaethau marchnata omnichannel ac awtomeiddio marchnata, rydym wedi gweld llwyddiant yn y diwydiant

Pum Cwestiwn i Asesu Eich Aliniad Gwerthu a Marchnata

Mae'r dyfyniad hwn wedi glynu gyda mi yr wythnos ddiwethaf: Nod marchnata yw gwneud gwerthu yn ddiangen. Nod marchnata yw adnabod a deall y cwsmer cystal fel bod y cynnyrch neu'r gwasanaeth yn ei ffitio ac yn ei werthu ei hun. Peter Drucker Gydag adnoddau'n crebachu a llwyth y gwaith yn cynyddu i'r marchnatwr cyffredin, mae'n anodd cadw nod eich ymdrechion marchnata ar y cof. Bob dydd rydyn ni'n delio â