ClickMeter: Olrhain Cyswllt Ymgyrch, Olrhain Cyswllt, a Thracio Trosi

Yn aml, yn anffodus, mae olrhain gweithgaredd cyswllt yn ôl-ystyriaeth pan fydd cwmnïau'n datblygu ymgyrchoedd, yn monitro olrhain cysylltiadau cyswllt, neu'n mesur trawsnewidiadau. Gall y diffyg disgyblaeth wrth ddatblygu ac olrhain cysylltiadau achosi llu o faterion i lawr yr afon sy'n ei gwneud hi'n amhosibl bron i fesur perfformiad ar draws cyfryngau a sianeli. Mae ClickMeter yn blatfform canolog gydag API cysylltiedig sy'n galluogi cwmnïau, asiantaethau, hysbysebwyr a chyhoeddwyr i adeiladu prosesau o amgylch gweithredu a mesur eu cyfraddau clicio drwodd.