Sut y gwnaeth Kelly-Moore Paints Naid i SugarCRM i Danwydd Arloesedd a Thrawsnewid Busnes

Mae'r ras i wahaniaethu profiad y cwsmer yn golygu bod llawer o sefydliadau'n edrych i ail-lwyfannu eu systemau rheoli perthnasoedd cwsmeriaid (CRM). Roedd hyn yn wir am Kelly-Moore Paints. Gan ddileu ei ddarparwr CRM presennol, symudodd y cwmni paent i SugarCRM. Heddiw, mae Kelly-Moore Paints yn defnyddio llwyfan CRM graddadwy Sugar, y tu allan i'r bocs, a yrrir gan AI ar gyfer awtomeiddio gwerthu a marchnata, gan hybu arloesedd a thrawsnewid busnes. Kelly-Moore Paints yw un o'r cwmnïau paent mwyaf sy'n eiddo i weithwyr yn yr Unol Daleithiau ac mae'n a

AdCreative.ai: Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i Ddylunio A Hybu Eich Cyfraddau Trosi Hysbysebion

Mae gan yr hysbysebwr cyffredin ychydig o heriau wrth greu baneri, arddangos hysbysebion, a chreadigwyr hysbysebion eraill: Creu - gall creu nifer o opsiynau hysbysebu gymryd llawer o amser. Ystadegau – gall gadael i bob fersiwn hysbyseb redeg yn ddigon hir i gasglu digon o ddata i wneud y penderfyniad priodol fod yn wastraffus. Perthnasedd - er mai eu harferion gorau ar gyfer creu hysbysebion arddangos a baneri yw eu harferion gorau, mae ymddygiad defnyddwyr yn parhau i newid ac efallai na fyddant yn berthnasol i'ch rhai penodol

Tair Ffordd Mae Asiantaethau Marchnata Yn Arloesol ac yn Tyfu Gwerth Gyda'u Cleientiaid

Marchnata digidol yw un o'r diwydiannau sy'n datblygu gyflymaf allan yna. Wedi'i ysgogi gan ansefydlogrwydd economaidd a thechnoleg sy'n datblygu'n gyflym, mae marchnata digidol yn newid bob blwyddyn. A yw eich asiantaeth farchnata yn cadw i fyny â’r holl newidiadau hynny neu a ydych yn darparu’r un gwasanaeth ag y gwnaethoch 10 mlynedd yn ôl? Peidiwch â fy nghael yn anghywir: Mae'n berffaith iawn bod yn dda ar un peth penodol a chael blynyddoedd o brofiad yn gwneud hynny. Yn wir, mae'n debyg mai dyma'r gorau

ZineOne: Defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i Ragweld ac Ymateb ar Unwaith i Ymddygiad Sesiwn Ymwelwyr

Mae dros 90% o draffig gwefan yn ddienw. Nid yw'r rhan fwyaf o ymwelwyr gwefan wedi mewngofnodi ac nid ydych chi'n gwybod dim amdanynt. Mae rheoliadau preifatrwydd data defnyddwyr ar eu hanterth. Ac eto, mae defnyddwyr yn disgwyl profiad digidol personol. Sut mae brandiau'n ymateb i'r sefyllfa hon sy'n ymddangos yn eironig - mae defnyddwyr yn mynnu mwy o breifatrwydd data tra hefyd yn disgwyl profiadau mwy personol nag erioed? Mae llawer o dechnolegau'n canolbwyntio ar ehangu eu data parti cyntaf ond nid ydynt yn gwneud llawer i bersonoli'r profiad o ddienw

Pam Mae Cyn-Werthiannau Ar Brofiad Bod yn Berchen ar Brofiad y Prynwr: Golwg Mewnol Ar Vivun

Dychmygwch os nad oedd unrhyw dimau Salesforce for Sale, Atlassian i ddatblygwyr, neu Marketo ar gyfer pobl farchnata. Dyna beth oedd y sefyllfa yn ei hanfod i dimau Cyn-Werthu ychydig flynyddoedd yn ôl: nid oedd gan y grŵp strategol hynod bwysig hwn o bobl ateb wedi'i gynllunio ar eu cyfer. Yn hytrach, roedd yn rhaid iddynt goblau eu gwaith gyda'i gilydd gan ddefnyddio datrysiadau a thaenlenni wedi'u teilwra. Ac eto, y grŵp hwn o bobl nad yw'n cael ei wasanaethu'n ddigonol yw un o'r personas pwysicaf a mwyaf strategol yn B2B